Bodovacia tabuľka BOXERLIGY - od 1.1. 2018
  CACIB & CAC & OVP Európska výstava psov / Svetová výstava psov (FCI)  Klubová výstava / Špeciálna výstava Európska špeciálna/Medzinarodná výročná výstava boxerov/Stredoeurópska výstava boxerov (CEBS) Svetová výstava ATIBOX
Známka: VÝBORNÝ 2 3 4 5 10
Známka: VEĽMI DOBRÝ / VEĽMI NÁDEJNÝ 1 2 3 4 5
1. miesto v triede 4 6 5 15 20
2. miesto v triede 3 5 4 13 18
3. miesto v triede 2 4 3 11 16
4. miesto v triede 1 3 2 9 14
CAJC 2 5 5 5 5
CAC/ČKŠ 2 5 5 5 5
R. CAC 1 4 4 4 4
CACIB 3 15 X X X
R.CACIB 2 6 X X X
Oblastný víťaz 1 X X X X
Víťaz Slovenska / Národný víťaz  3 X X X X
Víťaz Slovenska mladých / Národný víťaz mladých /veteránov 1 X X X X
Najlepší junior plemena / Derby víťaz 2 4 5 6 10
Najlepší BABY /Najlepšie Puppy v rámci plemena 2 4 5 6 10
Najlepší veterán (ak sa zadáva)  v rámci plemena 2 4 8 10 20
Najlepší pes / Najlepšia sučka (plemena- ak sa zadáva) 3 6 8 10 15
BOB  5 10 8 15 30
BOS 4 8 6 13 20
Najk.dorast/mladší dorast/veterán/ tr.čestná (záv.súťaže) -1.m. 5 15 X X X
Najk.dorast/mladší dorast/veterán/ tr.čestná (záv.súťaže) -2.m. 4 10 X X X
Najk.dorast/mladší dorast/veterán/ tr.čestná (záv.súťaže) -3.m. 3 8 X X X
BOG - 1. miesto  10 15 X X X
BOG - 2. miesto  8 10 X X X
BOG - 3. miesto  6 8 X X X
JUNIOR BOG - 1. miesto  8 15 X X X
JUNIOR BOG - 2. miesto  6 10 X X X
JUNIOR BOG - 3. miesto  4 8 X X X
BIS - 1. miesto  20 40 X X X
BIS - 2. miesto  15 30 X X X
BIS - 3. miesto  10 20 X X X
JUNIOR BIS - 1. miesto  15 30 X X X
JUNIOR BIS - 2. miesto  10 20 X X X
JUNIOR BIS - 3. miesto  5 10 X X X
SUPER BIS (ak sa zadáva z 2 výstav) 30 60 X X X
Junior VA/ VA X X 5 + umiestnenie * X X
Junior. svetový / Jun. európsky víťaz / Svetový víť./ Európsky v. X 8 X X X
Medzinarod. víťaz roka/Europ. víť. špec. / Junior / Best Puppy X X X 12 X
VICE Medzinarod. Víťaz roka / VICE Europ. víťaz X X X 8 X
Atibox víťaz / Atibox Jr. víťaz / Best puppy/Best veterán X X X X 20
Stredoeuropsky víťaz /Stred. v. ml./Best baby, puppy, veterán X X X 12 X
VICE Stredoeurop. Víťaz / Vice Stredoeurópsky víťaz ml. X X X 8 X
Víťaz roka / Víťaz roka mladých X X 5 X X
Klubový/Jubilejný  víťaz/Winner show X X 5 X X
Jun.klub./Jun. Jubilejný víťaz/Jun. Winner show/Best puppy X X 5 X X
MR / MISS BOXER X X 4 X X
* umiestnenie na VA - počet bodov na 1. mieste zodpovedá počtu jedincov v záverečnom finále. Ďalšie miesta vždy o bod menej
Body zo zahraničných výročných výstav sa započítavajú jedincovi len v tom prípade ak majiteľ do 30 dní zašle podklady + sa s jedincom zúčastní výročnej výstavy organizovanej SBK.
Získané tituly (doložiť certifikátom)  
Interšampiuón krásy a Interšampión výstavný 8
Šampión SR, Grandšampión SR, Slovenský výstavný šampión, Šampión SKJ 4
Šampión mladých, Šampión šteniat, Šampión veterán 3
Majstrovstvá Slovenska boxerov/ Kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta (musí byť splnený limit v každom oddiele)      
  IPO1/SVV1 IPO2 IPO3
1. miesto 36 45 60
2. miesto 30 39 48
3. miesto 24 33 36
>3. miesto (splnený limit vo všetkých oddieloch) 9 12 15
Skúška Medzinárodného skúšobného poriadku menej ako  3 oddiely 6
ZM, IPO-VO, IPO-ZTP 12
Skuška 1. stupňa 18
Skuška 2. stupňa 24
Skuška 3. stupňa 30
1. miesto ATB-WM IPO 1/ATB STOPY I 66
2. miesto ATB-WM IPO 1/ATB STOPY I 51
3. miesto ATB-WM IPO 1/ATB STOPY I 39
1. miesto ATB-WM IPO 2/ATB STOPY II 90
2. miesto ATB-WM IPO 2/ATB STOPY II 75
3. miesto ATB-WM IPO 2 /ATB STOPY II 60
1. miesto ATB-WM IPO 3/ATB-FH 120
2. miesto ATB-WM IPO 3/ATB FH 96
3. miesto ATB-WM IPO 3/ATB FH 72
Gladiátor 10
účasť na Gladiátor s hodnotením splnil 3
úspešná skúška chovnosti 15
výberová skúška chovnosti 30
preskúšanie povahy na JVA/VA 3
Bodovacia tabuľka od 1. 1. 2017 do 31.12. 2017
  CACIB & CAC & OVP Európska výstava psov / Svetová výstava psov (FCI)  Klubová výstava / Špeciálna výstava Európska špeciálna/Medzinarodná výročná výstava boxerov/Stredoeurópska výstava boxerov (CEBS) Svetová výstava ATIBOX
Známka: VÝBORNÝ 2        
Známka: VEĽMI DOBRÝ / VEĽMI NÁDEJNÝ 1        
1. miesto v triede 4 6 5 15 20
2. miesto v triede 3 5 4 13 18
3. miesto v triede 2 4 3 11 16
4. miesto v triede 1 3 2 9 14
CAJC 2 5 5    
CAC/ČKŠ 2 5 5    
R. CAC 1 4 4    
CACIB 3 15      
R.CACIB 2 6      
Oblastný víťaz 1        
Víťaz Slovenska / Národný víťaz  3        
Víťaz Slovenska mladých / Národný víťaz mladých /veteránov 1        
Najlepší junior plemena / Derby víťaz 2        
Najlepší veterán (ak sa zadáva) 2        
Najlepší pes / Najlepšia sučka (plemena- ak sa zadáva) 3        
Najk.dorast/mladší dorast/veterán/ tr.čestná (záv.súťaže) -1.m. 5        
Najk.dorast/mladší dorast/veterán/ tr.čestná (záv.súťaže) -2.m. 4        
Najk.dorast/mladší dorast/veterán/ tr.čestná (záv.súťaže) -3.m. 3        
BOB  5        
BOS 4        
BOG - 1. miesto  10 15      
BOG - 2. miesto  8 10      
BOG - 3. miesto  6 8      
JUNIOR BOG - 1. miesto  8 15      
JUNIOR BOG - 2. miesto  6 10      
JUNIOR BOG - 3. miesto  4 8      
BIS - 1. miesto  20        
BIS - 2. miesto  15        
BIS - 3. miesto  10        
JUNIOR BIS - 1. miesto  15        
JUNIOR BIS - 2. miesto  10        
JUNIOR BIS - 3. miesto  5        
SUPER BIS (ak sa zadáva z 2 výstav) 30        
Junior VA/ VA     5    
Junior. svetový / Jun. európsky víťaz / Svetový víť./ Európsky v.   8      
Medzinarod. víťaz roka/Europ. víť. špec. / Junior / Best Puppy       12  
VICE Medzinarod. Víťaz roka / VICE Europ. víťaz       8  
Atibox víťaz / Atibox Jr. víťaz / Best puppy         20
Stredoeuropsky víťaz /Stredoeurópsky víťaz mladých       12  
VICE Stredoeurop. Víťaz / Vice Stredoeurópsky víťaz ml.       8  
Víťaz roka / Víťaz roka mladých     5    
Klubový/Jubilejný  víťaz/Winner show     5    
Jun.klub./Jun. Jubilejný víťaz/Jun. Winner show/Best puppy     5    
MR / MISS BOXER     4    
BOB/Jr.BOB/Puppy   10 8 15 30
BOS   8 6 13 20
BOG/Jr. BOG/Puppy BOG 1. miesto   15      
BOG/Jr. BOG/Puppy BOG 2. miesto   10      
BOG/Jr. BOG/Puppy BOG 3. miesto   8      
BIS/Jr.BIS/Puppy BIS 1. miesto   20      
BIS/Jr.BIS/Puppy BIS 2. miesto   15      
BIS/Jr.BIS/Puppy BIS 3. miesto   10      
Bodovacia tabuľka do 31. 12. 2016
  Oblastná výstava psov NVP,MVP Európska výstava psov/Svetová výstava psov Klubová/Špeciálna Európska špeciálna/Medzinarodná výročná výstava boxerov/Stredoeurópska výstava boxerov (CEBS) Svetová špeciálna (ATIBOX)
CAJC 3 3 5 5    
CAC/ČKŠ 3 3 5 5    
R. CAC 2 2 4 4    
CACIB   5 15      
R.CACIB   4 6      
Oblastný víťaz 1          
Víťaz  SK/Víťaz SK mladých   4        
Národný víťaz/Národný víťaz mladých   4        
V1 VN1   4 6 5 15 20
V2 VN2   3 5 4 13 18
V3 VN3   2 4 3 11 16
V4 VN4   1 3 2 9 14
Junior VA/ VA       5    
Juniorský Svetový/Európsky víťaz     8      
Medzinarod. Víťaz roka/Europ. Víťaz/Junior/Puppy         12  
VICE Medzinarod. Víťaz roka/Europ. Víťaz         8  
Atibox víťaz/ Atibox Jr. víťaz/Best puppy           20
Stredoeurop. Víťaz         12  
VICEStredoeurop. Víťaz         8  
Výročný víťaz       5    
Jun.výroč. víťaz       5    
Klubový/Jubilejný  víťaz/Winner show       5    
Jun.klub./Jun. Jubilejný víťaz/Jun. Winner show/Best puppy       5    
MISTR / MISISS       4    
BOB/Jr.BOB/Puppy   5 10 8 15 30
BOS   4 8 6 13 20
BOG/Jr. BOG/Puppy BOG 1. miesto   8 15      
BOG/Jr. BOG/Puppy BOG 2. miesto   6 10      
BOG/Jr. BOG/Puppy BOG 3. miesto   4 8      
BIS/Jr.BIS/Puppy BIS 1. miesto   10 20      
BIS/Jr.BIS/Puppy BIS 2. miesto   8 15      
BIS/Jr.BIS/Puppy BIS 3. miesto   6 10      
Získané tituly (doložiť certifikátom)  
Interšampiuón krásy a Interšampión výstavný 8
Šampión SR, Grandšampión SR, Slovenský výstavný šampión, Šampión SKJ 4
Šampión mladých, Šampión šteniat, Šampión veterán 3
Majstrovstvá Slovenska boxerov/ Kvalifikačný pretek na majstrovstvá sveta (musí byť splnený limit v každom oddiele)      
  IPO1/SVV1 IPO2 IPO3
1. miesto 12 15 20
2. miesto 10 13 16
3. miesto 8 11 12
>3. miesto (splnený limit vo všetkých oddieloch) 3 4 5
Skúška Medzinárodného skúšobného poriadku menej ako  3 oddiely 2
ZM, IPO-VO, IPO-ZTP 4
Skuška 1. stupňa 6
Skuška 2. stupňa 8
Skuška 3. stupňa 10
1. miesto ATB-WM IPO 1/ATB STOPY I 22
2. miesto ATB-WM IPO 1/ATB STOPY I 17
3. miesto ATB-WM IPO 1/ATB STOPY I 13
1. miesto ATB-WM IPO 2/ATB STOPY II 30
2. miesto ATB-WM IPO 2/ATB STOPY II 25
3. miesto ATB-WM IPO 2 /ATB STOPY II 20
1. miesto ATB-WM IPO 3/ATB-FH 40
2. miesto ATB-WM IPO 3/ATB FH 32
3. miesto ATB-WM IPO 3/ATB FH 24
Gladiátor 10
účasť na Gladiátor s hodnotením splnil 3
úspešná skúška chovnosti 15
vyberova bonitacia 30
preskúšanie povahy JVA/VA 3