ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE CHOVU BOXEROV ZA ROK 2001

Táto časť štatistiky nám dáva obraz o odchove registrovaných šteniat a je spracovaná z dvoch hľadísk:

A) podľa plemenníkov
B) podľa chovateľských staníc

Časť 1. A)

 
Plemenník Počet vrhov Psi Sučky Spolu Priemer na 1 vrh
Ethor Boxrelay 5 3 10 13 2,6
Othelo Floyd Fender Edda 4 6 6 12 3
Idol Armida 3 9 6 15 5
Argo Gody Bohemia 2 10 6 16 8
Patrik Lúč 2 2 7 9 4,5
Carlos v. Zielbox 2 2 3 5 2,5
Pentó Lúč 1 5 3 8
Herry Floyd Edda 1 3 4 7
Cherub von Elsavatel 1 2 5 7
Jambi Lúč 1 2 4 6
Magnum di Massumatico 1 2 4 6
Oskar Mir-Fiš 1 1 5 6
Ulisse Della Barbariga 1 4 1 5
Willy z Jiti 1 3 2 4
Baron-Rojo de Villalba 1 1 3 4
Roger Wing 1 3 1 4
Ago del Colle del Infinito 1 2 1 3
Apache z Metaboxu 1 1 2 3
Jul de la Paille des Vertues 1 2 1 3
Noe Degli Scrovegni 1 2 1 3
Sagvan Fender Edda 1 1 1 2
Blendy Arbaldo 1 0 1 1
Golem Ezudo 1 0 1 1
Súčet: 35 66 78 144

Časť 1. B)

Názov
chovateľskej stanice
Počet
vrhov
Počet
odch. šteniat
Priemer
na 1 vrh
Fender Edda 4 18 4,5
Arga Lúč 3 12 4
Boxrelay 3 10 3,33
Tiann 3 9 3
Mir-Fiš 2 13 7,5
Vr-Box 2 10 5
Imer-Box 2 8 4
od Claudia Slovakia 2 6 3
Indiánsky brloh 1 9
Valsorim 1 8
Karmapa 1 8
Winner Box 1 6
Signum Laudis 1 5
zo Zámockého parku 1 5
Ewabo 1 4
Artbox 1 2
Box - club 1 2
Dan-Box 1 2
Dorka Star 1 2
Pemino 1 2
Stofi 1 2
Drevená búda 1 1
Súčet 35 144 4,1