ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE CHOVU BOXEROV ZA ROK 2002

Využitie plemenníkov:

4x Aron Premium 18 šteniat 12 x pes, 6 x suka priemer 4,5
4x Ethor BOXRELAY 22 šteniat 14 x pes, 8 x suka priemer 5,5
3x Othelo Floyd Fender Edda 8 šteniat 5 x pes, 3 x suka priemer 2,7
3x Cseryl Hazi Jack 11 šteniat  7 x pes, 4 x suka priemer 3,7

Ďalej boli chovne využití títo špičkoví plemenníci:
Nico dell Piovese, Iggy Ipon Sann, Magnum di Massumatico, Vasko van de Hazenberg, Ugulino van de Hazenberg, Giotto, Benitto dell colle dell Infinitto, Zoff Hause Rehberg a Akzent van der Falken.

V roku 2002 bolo prihlásených 41 vrhov, v ktorých sa narodilo 161 šteniat. Z toho 86 psov a 75 súk – priemer 3,92 šteňaťa / vrh.

Chovateľské stanice:

Fender Edda 6 vrhov 20 šteniat priemer 3,33
Arga Lúč 5 vrhov 18 šteniat priemer 3,6
Mir-Fiš 4 vrhy 19 šteniat priemer 4,75
Vr-Box 4 vrhy 17 šteniat priemer 4,25
Imer-Box 4 vrhy 22 šteniat priemer 5,5

Po 2 vrhy ešte odchovali chovateľské stanice Tian, Signum Laudis, Boxrelay, Capanegra a Karmapa.

P o z o r !   zo 41 vrhov

v 20 vrhoch bolo zapísaných 3 a menej šteniat
v 13 vrhoch bolo zapísaných 6 a viac šteniat
v 13 vrhoch bolo zapísaných 2 a menej šteniat
v 5 vrhoch bolo zapísané 1 šteňa

5 vrhov – 39 šteniat = v 36 vrhoch bolo 122 šteniat = priemer 3,38

 

Sučky u ktorých bolo v jednom vrhu zapísaných sedem a viac šteniat:
8 šteniat Jakoba Gryt (krytá so psom Aron Premium)
8 šteniat Laura Mir-Fiš (krytá so psom Ugolino v.d. Hazenberg)
8 šteniat Pamela Mir-Fiš (krytá so psom Ugolino v.d. Hazenberg)
7 šteniat Clea Vr-Box    (krytá so psom Zar di Piovese)
8 šteniat Playa Fender Edda (krytá so psom Giotto)