ŠTATISTIKA CHOVU BOXEROV ZA ROK 2007

 

A) Podľa chovateľských staníc

Chovateľská stanica 

Vrh

Psy 

Sučky

Spolu

Priemer
Fender Edda 12 34 21 55 4,58
Karmapa 5 4 8 12 2,4
Imer-Box 4 11 2 13 3,25
Ewabo 3 13 1 14 4,66
z Lutily 3 4 5 9 3
Arga Lúč 3 5 2 7 2,33
Mir-Fiš 2 6 6 12 6
Capa Negra 2 1 4 5 2,5
Fadyla 2 0 3 3 1,5
Ansgarius 1 2 6 8 8
George´s park 1 1 7 8 8
Ratnovská zátoka 1 4 2 6 6
Ivabox 1 4 1 5 5
Pemino 1 0 5 5 5
Signum Laudis 1 0 4 4 4
za III mostami 1 4 0 4 4
Indiánsky brloh 1 1 1 2 2
VR-BOX 1 0 2 2 2
Žiariaca Hviezda 1 2 0 2 2
Baja Dogs 1 1 0 1 1
Damir Star Šurany 1 0 1 1 1
Gold box 1 1 0 1 1
Spálenice 1 1 0 1 1
Tiann 1 1 0 1 1
SPOLU 51 100 81 181 3,55
           

B) Podľa využitých plemenníkov

PES Počet vrhov

Psy

Sučky

Spolu

Priemer na vrh

EUS REGAT Fender Edda 6 16 19 35 5,83
CARLINO Fender Edda 6 18 10 28 4,66
YGY Boxrelay 4 12 7 19 4,75
DEEN Arga Lúč 4 5 3 8 2
PAZO vom Elsavatal 3 10 7 17 5,66
LUIS Imer-Box 3 6 2 8 2,66
VICONT Optima grata 2 4 3 7 3,5
LENOX Tiann 2 0 3 3 1,5
QUIJOTE D´Esglai 2 0 3 3 1,5
PICASO z Metaboxu 1 4 2 6 6
JOSHUA z Ringu 1 2 3 5 5
PETER Fender Edda 1 3 2 5 5
VLAD du Val d´Europe 1 5 0 5 5
AGO del Colle del Infinito 1 0 4 4 4
CAPTAIN Fender Edda 1 4 0 4 4
DAG PARK Fender Edda 1 2 1 3 3
FALKO Vr-Box 1 1 2 3 3
CAR Floyd Edda 1 2 0 2 2
GAIUS Optima Grata 1 0 2 2 2
GOR od Žlutého kříže 1 1 1 2 2
GREGORY z Lutily 1 0 2 2 2
LED ZEPPELIN Vr-Box 1 0 2 2 2
SENECA Vr-Box 1 2 0 2 2
VICTOR Panon-Box 1 0 2 2 2
BRYEN Ro-Box 1 1 0 1 1
HAGAR od Claudia 1 1 0 1 1
IRON z Lutily 1 0 1 1 1
QUEROS dei Cavalieri del Monferrato 1 1 0 1 1
SPOLU 51 100 81 181 3,55

 

 

V roku 2007 bolo v SPKP Slovenskej kynologickej jednoty zapísaných 181 šteniat  plemena boxer, ktoré sa narodili v 51 vrhoch. Na produkcii šteniat sa podieľalo 23 chovateľských staníc z ktorých boli najaktívnejšie Fender Edda, Karmapa, Imer-Box, Ewabo, z Lutily a Arga Lúč

U chovateľských staníc, ktoré odchovali aspoň tri vrhy,  najvyšší priemer zapísaných šteniat (4,66) na vrh dosiahla chovateľská stanica Ewabo a Fender Edda (4,58 šteňaťa). Tieto ako jediné mali minimálne v dvoch vrhoch viac zapísaných šteniat ako je celoslovenský priemer.

Oproti minulému roku je celkový počet zapísaných šteniat menší o 23 šteniat, ale počet vrhov klesol len o jeden, čo znamená, že oproti minulému roku klesol priemer zapísaných šteniat na vrh z priemeru 3,94 šteňaťa na 3,55.

Do chovu minulý rok zasiahlo 28 plemenníkov a je tak viditeľný trend vyhýbania sa úzkej i blízkej príbuzenskej plemenitby.  Najviac využívanými plemenníkmi boli psi slovenského chovu a to EUS REGAT Fender Edda a CARLINO Fender Edda, po ktorých je zapísaných v SPKP šesť vrhov. U oboch z nich môžeme konštatovať nadpriemerný počet zapísaných potomkov vo vrhu. To isté sa vzťahuje aj na ďalšieho slovenského psa YGY Boxrelay ako aj na importovaného jedinca PAZO v. Elsavatal.

Z použitých plemenníkov do chovu zasiahli jedinci pochádzajúci 16 x zo slovenského chovu, 5x z českého, 2x maďarského,  2x talianskeho,  1x z nemeckého, 1x španielskeho a z 1x francúzskeho a  chovu.

Zo sučiek, ktoré sa významne tiež na počte odchovaných šteniat, bolo v jednom vrhu zapísaných šesť a viac šteniat po nasledovných matkách: KIMBERLY Ewabo (8), PANDORA Fender Edda (8), XÁRA Mir-Fiš (8), DEBORA Ratnovská zátoka (7 + 6), XENA Fender Edda (7), KORIMA vom Elsavatal (7), YUCCA Karmapa (6) a IZA z Lutily (6).

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768