ŠTATISTIKA CHOVU BOXEROV ZA ROK 2012
A) Podľa chovateľských staníc
Chovateľská stanica Počet vrhov Psy  Sučky Spolu  Priemer
Karmapa 5 13 13 26 5,20
Arga Lúč 5 4 8 12 2,40
Fender Edda 4 9 9 18 4,50
Indiánsky brloh 4 10 6 16 4,00
Z Lutily 4 4 7 11 2,75
Ratnovská zátoka 3 6 9 15 5,00
Mir-Fiš 3 8 4 12 4,00
James Box 3 6 3 9 3,00
Unique box 3 2 4 6 2,00
Ewabo 2 2 10 12 6,00
Man-box 2 10 2 12 6,00
Signum Laudis 2 5 6 11 5,50
Imer-box 2 3 7 10 5,00
Capa Negra 2 4 0 4 2,00
Spálenice 1 5 2 7 7,00
De Salgo´s 1 5 1 6 6,00
Juniperus garden 1 2 2 4 4,00
Edi box 1 2 1 3 3,00
Padolamo 1 1 1 2 2,00
Vr-box 1 0 1 1 1,00
Spolu 50 101 96 197 3,94
B) Podľa využitých plemenníkov
Pes Počet vrhov Psy  Sučky Spolu  Priemer
Bentley Bijou Box 6 16 14 30 5,00
Dante Lakronebox 5 10 10 20 4,00
Picaso z Metaboxu 4 10 6 16 4,00
Washington DC Signum Laudis 4 9 6 15 3,75
Wizard del Cuore Grande 4 4 4 8 2,00
Fabrizio Floyd Fender Edda 3 6 8 14 4,67
Hard Drive Ewabo 2 2 10 12 6,00
Sasu Indiánsky brloh 2 6 2 8 4,00
Xawan Indiánsky brloh 2 4 4 8 4,00
Uram Signum Laudis 2 1 3 4 2,00
Balrog z Ringu 1 3 4 7 7,00
Castello Live Jazz 1 3 3 6 6,00
Warrior dei Centurioni 1 2 4 6 6,00
Othello Kierskie Ustronie 1 3 2 5 5,00
Starboard Tristan 1 4 1 5 5,00
Zhiroff del Rolanus 1 3 2 5 5,00
Grim Mir Fiš 1 3 1 4 4,00
Radyo dei Roeri 1 2 2 4 4,00
Adonisz Mobox Dogs 1 2 1 3 3,00
Flop Mir Fiš 1 2 1 3 3,00
Llanto de Guezman 1 1 2 3 3,00
Norway v d SonnenAufgang 1 2 1 3 3,00
Zozó Sósrét Menti 1 0 3 3 3,00
Edo Žiariacia hviezda 1 1 1 2 2,00
Orobianco del Colle dell´Infinito 1 2 0 2 2,00
Wizard Optima Grata 1 0 1 1 1,00
Spolu 50 101 96 197 3,94
C) Podľa exportovaných jedincov
Chovateľská stanica Psy  Sučky Spolu 
Sgnum Laudis 2 4 6
Indiánsky brloh 0 4 4
Ewabo 2 1 3
James Box 1 2 3
Imer-box 0 1 1
Karmapa 0 1 1
Mir-Fiš 0 1 1
Z Lutily 0 1 1
Spolu 5 15 20
Krajina počet jedincov
Česko 9
Fínsko 2
Nemecko 2
Poľsko 2
Švajčiarsko 2
Taliansko 2
USA 1
Spolu 20
D) Podľa importovaných jedincov
Krajina Psy  Sučky Spolu 
Česko 3 1 4
Anglicko 1 0 1
Holandsko 0 1 1
Spolu 4 2 6