Vitajte na stránke Slovenského boxer klubu

 

SLOVENSKÝ BOXER KLUB ATIBOX | SKJ | FCI

ATIBOX WORLD BOXER SHOW | CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW  

BOXER magazin | BOXERLINKS | BOXERNEWS.EU | BOXERPUPPY 

 

Slovenský boxer klub - SKJ - ATIBOX

 

 

AKTUALITY

PREZÍDIUM

STANOVY + NORMATÍVY

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

VÝSLEDKY 2011  

VÝSLEDKY 2010  

VÝSLEDKY 2009  

VÝSLEDKY 2008  

VÝSLEDKY  2007  

VÝSLEDKY VÝSTAV 1999 - 2006

SKÚŠKA CHOVNOSTI 2007

ŠTATISTIKY

CHOVATEĽSKÉ STANICE

ATIBOX

LINKY NA OFICIÁLNE KLUBY

LINKY

FOTOGALERIA

SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV -ATIBOX 2008

STREDOEURÓPSKA VÝSTAVA BOXEROV

ATIBOX WM 2001

ATIBOX WM 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyžiadanie krycieho listu

 

 Platnosť krycieho listu odo dňa vystavenia, bola rozhodnutím členskej schôdze konanej

17.2.  2007 v Krajnom, predĺžená zo 6 na 12 mesiacov odo dňa vystavenia. Žiadosť musí byť podaná najmenej 14 dní pred plánovaným krytím. V prípade, že žiadosť je podana menej ako 14 dní pred krytím, tak je považovaná za expresnú a vzťahujú sa ňu príslušné ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku SBK.

 

 Doporučujeme pred podaním žiadosti prečítať Chovateľský a zápisný poriadok SBK

 

 Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1.  Meno a adresu chovateľa s jeho presnou adresou, presný názov jeho chovateľskej stanice.

 

2.  Kópiu preukazu pôvodu sučky na ktorú má byť krycí list vystavený (Kópia preukazu o pôvode

psa - psov nemusí, ale môže byť súčasťou žiadosti)

 

3 . Kópiu dokladu úhrady správneho poplatku vo výške 11,- Eur (v prípade expresného pripúšťacieho povolenia 22,- EUR)  na účet SBK:   11203778/5200

Ako variabilný symbol uveďte číslo zápisu (SPKP)  sučky, na ktorú žiadate krycí list a v správe

pre prijímateľa (doplňujúcich správach)  uveďte  meno sučky (postačuje bez chovateľskej

stanice).

Úhrada môže byť pri dodržaní vyššie uvedených zásad vykonaná:

-  vkladom na účet v peňažnom ústave

- bezhotovostným prevodom

- úhradou prostredníctvom poštového peňažného poukazu "U" 

(V takomto  prípade uveďte prosím ako adresát Slovenský boxer klub, P. O. Box 21, 916 16 Krajné.)

 

Žiadosť, ktorá obsahuje vyššie uvedené, zašlite emailom alebo doporučenou poštou na adresu Hlavného poradcu chovu.

 

 

Hlavný poradca chovu:   RNDr. Andrej Dudáš PhD.

                                               Horný diel 130/49

                                               93040 Štvrtok na Ostrove

                                               tel. 0903860817

                                               email: poradcachovu.sbk@gmail.com

 

 

 

Tlačivo "hlásenie o vrhu"  si môžete stiahnuť tu      pdf     docx 

 

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768