head

   

AKTUALITY

PREZÍDIUM

DOKUMENTY A FORMULÁRE

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

CHOV

CHOVATEĽSKÉ STANICE

PONUKA ŠTENIAT

ZOZNAM ČLENOV

FOTOGALERIA

LINKY

Slovenský boxer klub

Propagujte aj svoju stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezídium Slovenského boxer klubu

 

 

Prezident:                            Jozef Šuster 

                                                916 16 Krajné 452                               

                                                edda@dogsk.sk

                            

Viceprezident:                    Ľubomír Perniš

                                                Lesná 335/9

                                                972 17 Kanianka

                                                lpernis61@gmail.com

 

Sekretár:                              RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

                                                Horný diel 130

                                                930 40 Štvrtok na Ostrove

                                                poradcachovu.sbk@gmail.com

                                                dudyno@gmail.com

                                                                                        

Pokladník:                            Pavol Bíro

                                                Čsl. armády 111

                                                925 72 Selice                 

                                                selidog@selice.sk

 

Členovia prezídia:              MVDr. Miroslav Fišman  

                                                094 35 Čaklov 528        

                                               mirfis@stonline.sk
                                               mirfis@mail.t-com.sk

                                                                                   

                                                 Ing. Marek Sopko

                                                ČSA 15

                                                935 31 Tlmače

                                               marexopko@gmail.com

 

                                   

Dozorná rada Slovenského boxer klubu

Predseda:  Dušan Hladík

                      Záhorácka 5/52

                      901 01 Malacky

signumlaudis.sk@gmail.com

 

Členovia:

Stanislav Húšťava

034 73 Liptovská Osada 33

 

Peter Miklovič

Seredská 689/23

920 01 Hlohovec

petermiklovi@gmail.com

 

 

Poverení funkcionári Slovenského boxer klubu

Hlavný poradca chovu:   RNDr. Andrej Dudáš, PhD.                                              

                                               Horný diel 130

                                                930 40 Štvrtok na Ostrove

                                               

                                                poradcachovu.sbk@gmail.com 

 

Poradca pre výcik:            Ing. Jaroslav Bako

                                                č. 428

                                                951 48 Jarok

                                                jbako@pacomputers.sk

 

 

Čestní členovia Slovenského boxer klubu

 

 

Čestný prezident:   Imrich Sopko

                                   

Čestní členovia SBK:

 

Anton Fabian

 

RNDr. Vladimír Ďurišin

 

Ing. Peter Kostečka

 

Poštový kontakt:

SLOVENSKÝ BOXER KLUB

č. 452

916 16 Krajné

Slovensko

e-mail: info@boxerklub.sk

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1120 3778
ČÍSLO ÚČTU v staršom formáte: 11203778/5200

BIC/SWIFT kód OTP Banky Slovenska, a.s:  OTPVSKBX

 

Fotografie slovenských odchovov, alebo jedincov, ktorí výrazne ovplyvnili chov boxerov na Slovensku, spolu s faktorgrafickým komentárom, prípadne scany preukazov pôvodu do Kroniky chovu boxerov na Slovensku zasielajte na adresu:

kronikarka.sbk@gmail.com 

Spracovaním kroniky je poverená Mgr. Lenka Mlynková

 

 

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768