Klubová výstava boxerov / Klubsiegerzuchtschau

19.6. 2010 Poľný Kesov (SK)

 

Andreja Čučník (SLO) – pásikaví / gestromt

Jiří Suchý (CZ) – zlatí / gelb

 

PSI ZLATÍ GELBE RÜDE / MALES FAWN

Baby /  Baby Klasse / Baby Class

 

VN, BEST BABY - GOLDEN ANANAS NICO

Nar: 05.02.2010,Met. Bo.8152/10

(DELUXE VOM LINDERHOF x AIDA Seli dog

Chov. + Maj: Cseman Kázmér, Ipolyszög, Halász u. 6

 

PSI ZLATÍ / GELBE RÜDE / MALES FAWN

Mladých / Jugendklasse / Youth Class

 

V1, CAJC. Klubový víťaz mladých / Jugendklubsieger

HECTOR RATNOVSKÁ ZÁTOKA

Nar: 12.01.2009, SPKP 3533

(CARLINO Fender Edda x DEBORA RATNOVSKÁ ZÁTOKA)

Chov: Vladimír Hromádka

Maj: Juraj Jakubík, ČSA 9, 935 21Tlmače

 

VD 2 - Arrow Flatdevils

Nar: 07.03.2009, CMKU/BOX/12144/09

(Caos vom Schwaneschloss x Voodoo od Stříbrňáku)

Chov: Pejšová Kateřina

Maj: Andrea a Robert Horváthovi,  Nové Záhrady VII, 821 05 Bratislava

 

 PSI ZLATÍ / GELBE RÜDE / MALES FAWN

Otvorená / Offene Klasse / Open Class

 

V1, CAC, ČKŠ, Klubový víťaz / Klubsieger, Mr. BOXER

FABRIZIO FLOYD Fender Edda

Nar: 28.08.2007, SKJ/SPKP 3331

(Ch. CARLINO Fender Edda x  K´CARMELA FLOYD Fender Edda)

Chov: Šuster Jozef a Jana

Maj: Jozef Šuster + JUDr. Mária Vrtochová, Matejovce 452, 916 16 Krajné

 

V2, R.CAC

Alessandro di casa Vernice

Nar: 20.01.2008, LOI 08/34005

(Ago del colle Dell´Infinito x Daniela D´Jandilla)

Chov: Allevamento di casa Vernice & Brait´s

Maj: Németh Ferenc, Árpád u. 47, 7000 Sárbogárd

 

V3 - OTHO Jisuko

Nar: 23.09.2007, SPKP 3408

(Perico du Val d Europe x Fixe Jisuko)

Chov: Jiří Suchý

Maj: Igor Litvák, Nová 83, 919 25 Šúrovce

 

V4 -  IMPERO Arga Lúč

Nar: 15.06.2008, SPKP 3456

(GIORDEN Arbaldo x BARNA Arga Lúč)

Chov. + Maj: Gabriel Aranyossy Veľká 24, 930 01 Ľúč na Ostrove

 

V -  Hard Drive Ewabo

Nar: 22.06.2008, SPKP 3501

(Twinkly Star v. Eurozone x Kimberly Ewabo)

Chov. + Maj: Eva Belkova, 985 31 Lipovany,p Rapovce, Lučenec

 

 PSI ZLATÍ / GELBE RÜDE / MALES FAWN

Šampiónov /  Championklasse / Champion Class

 

V1, CAC. ČKŠ

Enzo Ellegance Ewabo

Nar: 19.12.2007, SPKP 3385

(Carlino Fender Edda x K´Jakuza Floyd Fender Edda)

Chov: Bělková Eva

Maj: Jaroslav Kučerík, Placová 1078/56, 013 01 Teplička nad Váhom

 

PSI PÁSIKAVÍ /  GESTROMT RÜDE / MALES BRINDLE

Baby /  Baby Klasse / Baby Class

 

VN - Yale v.d. Sonnen Aufgang

Nar. 19.12.2009,

(Primo del Colle dell´ Infinito x Ziola v.d.Sonnen Aufgang)

Chov. + maj: Illyés László Kossuth 40, 4080 Hajdunanas

 

VN  - Marzonara Lilith

Nar. 20.12.2009, Met.Bo 8090/10

(Ippolito Del Colle dell Infinito x Evelin Del Colle dell Infinito)

Chov: Sávolt Szilvia

Maj: Kárpáti Zsolt, Lőrinczy u 55/A/45, 2220 Vecsés

 

PSI PÁSIKAVÍ /  GESTROMT RÜDE / MALES BRINDLE

Dorastu /  Jüngstenklasse / Puppy Class

 

VN - XANTO Czech Ja-Ka

Nar: 11.11.2009, SPKP 3673

(WARWICK v.d. Monarter Eiche x PHŐNIX Czech Ja-Ka)

Chov: Jana Auterská

Maj: Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 12 Nitra

 

PSI PÁSIKAVÍ / GESTROMT RÜDE / MALES BRINDLE

Mladých / Jugendklasse / Youth Class

(9 - 18 m. /  von 9 bis 18 Monate / 9 - 18 months)

 

V1, CAJC, Klubový víťaz mladých / Jugendklubsieger

Stormatic v.d. Sonnen Aufgang

Nar: 16.04.2009, Met.Bo.:7980/09

(Norway v.d.Sonnen Aufgang x Mona Lisa Monroe)

Chov. + Maj: Ilyés László, Kossuth 40, 4080 Hajdunanas

 

V2 - SASU Indiánsky Brloh

Nar: 12.06.2009, SPKP 3573

(KINO De Villa Astur x KYLIE  Indiánsky brloh)

Chov: Ladislav Kužma

Maj: Ivan Kullman, A. Bernoláka 43, 010 01 Žilina

 

PSI PÁSIKAVÍ /  GESTROMTE RÜDE / MALES BRINDLE

Otvorená / Offene Klasse / Open Class

 

V1, CAC, ČKŠ - HJCH Holdfénybox Buffalo BORIS

Nar: 25.04.2008,7196/08

(MARATHONI MARCO x HOLDFÉNY-BOX AIDA)

Chov: Szabó Zsanett & Udvardy László

Maj: Udvardy László,1162 Budapest, Akácfa u.22

 

PSI PÁSIKAVÍ /  GESTROMT RÜDE / MALES BRINDLE

Pracovná / Gebrauchshundklasse / Working Class  

 

V1, CAC, ČKŠ, Klubový víťaz / Klubsieger

URAM Signum Laudis

Nar: 30.10.2008, SPKP 3519

(Axel Mose x Sicilia Signum Laudis)

Chov. + Maj: Dušan Hladík, Záhoracka 52, 901 01 Malacky

 

V2, R. CAC

Castello Live Jazz

Nar: 15.08.2007, CMKU/BOX/11459-07/07/09

(Dakota x Julia Kierskie Ustronie)

Chov: Iga Gembara

Maj: Petr Kartarik, Českých bratří 705,563 01 Lanškroun

 

 

PSI PÁSIKAVÍ / GESTROMT RÜDE / MALES BRINDLE

Šampiónov / Šampionů / Championklasse / Champion Class

 

V1, CAC, ČKŠ

Primo del Colle dell´Infinito

Nar: 08.01.2008, LOI 08/136400

(Ego Joanxichcan x Daiana del Colle dell´Infinito)

Chov. + Maj: Alessandro Tanoni, Via Addolorata, Italy

 

V2, R. CAC

QUIJOTE d´Esglai

Nar. 23.03.2005, LOE 1563853

(EGO de Joanxichcan x MORGANA d´Esglai)

Chov: Ana Perez

Maj: Ana Perez + Vladimír Tomaščík, Chrapčiakova 4, 052 01Spišská Nová Ves

 

SUČKY ZLATÉ / GELBE HÜNDINEN / FEMALES FAWN

Baby /  Baby Klasse / Baby Class

                                    

VN - GLORIA ASTERI Boxrelay

Nar. 22.01.2010, SPKP 3672

(OTHO Jurisko x ELLIE Boxrelay)

Chov: Ľubomír Perniš

Maj: Zuzana Marcinková, Halenárska 17, 917 01 Trnava

 

SUČKY ZLATÉ / GELBE HÜNDINEN / FEMALES FAWN

Dorastu /  Jüngstenklasse / Puppy Class

(6 - 9 m. /  von 6 bis 9 Monate / 6 - 9 months)

 

VN, BEST PUPPY

Alisa Juniperus garden

Nar:03.12.2009, SPKP 3655

(Enzo Ellegance Ewabo x Note Indiánsky brloh)

Chov.+ Maj: Jaroslav Kučerík, Placová 1078/56, 013 01 Teplička nad Váhom

 

VN - Nathalia Nedda Ewabo

Nar: 01.10.2009, SPKP 3634

(Ypsilon Della Cadormare x K“Jakuza Floyd Fender Edda)

Chov. + Maj: Eva Belková, 985 31Lipovany, p. Rapovce, Lučenec

 

VN - Hedvig von Gross Kampfer

Nar:06.12.2009, MET Bo.8030/10

(Wé-Box Pacuha Iskariot x Thesa Fender Edda)

Chov: Rimaszombati Zoltán

Maj: Kárpáti Zsolt, Lőrinci u.55/A/45, 2220 Vecsés

 

SUČKY ZLATÉ /  GELBE HÜNDINEN / FEMALES FAWN

Mladých / Jugendklasse / Youth Class

 

V1, CAJC, Klubová víťazka / Jugendklubsiegerin

Zerachiel z Ringu

Nar: 21.06.2009, CMKU/BOX/ 12348/09

(Dee Dee Ramon De cuervonegro x Genny z Ringu)

Chov. + Maj: Robert Fagoš, Ke Školce 200, 251 63 Strančice

 

V2 - KITTY Arga Lúč

Nar: 22.05.2009, SPKP 3572

(OTHO Jisuko x ULRIKA Arga Lúč)

Chov. + Maj: Gabriel Aranyossy, Veľká 24, 930 01 Lúč na Ostrove

 

V3 - KARLA Arga Lúč

Nar: 22.05.2009, SPKP 3570

(OTHO Jisuko x ULRIKA Arga Lúč)

Chov: Gabriel Aranyossy

Maj: Ivan Ľupták, Hlavná 501, 951 16 Svätoplukovo

 

V4 -  RAMIRA z Lutily

Nar: 19.06.2009, SPKP 3567

(GIORDEN Arbaldo x IZA z Lutily)

Chov. + Maj: Kamil Paál, Gazdovská 18, 966 22 Lutila

 

SUČKY ZLATÉ / GELBE HÜNDINEN / FEMALES FAWN

Otvorená / Offene Klasse / Open Class 

 

V1, CAC, ČKŠ

Circe Fortuna viva

Nar: 22.07.2008, CMKU/BOX/11854/08

(Hannibal Optima Grata x Anippé Fortuna viva)

Chov: Radka Kosařová

Maj: Petr Kartarik, Českých bratři 705, 563 01 Lanškroun

 

V2, R.CAC -  NEFERTITI z Ringu

Nar: 21.02.2005, CMKU/BOX/9911/05

(Joshua z Ringu x ORKA FLOYD Fender Edda)

Chov: Robert a Jana Fagošovi

Maj: Zdeněk Steinfelder, Francovzská 78, 10100 Praha 10

 

V3 - OLIVIA z Lutily

Nar:01,08,2008, SPKP 3490

(GIORDEN ARBALDO x IZA z Lutily)

Chov: Paál Kamil

Maj: Stephanie Andruška, Doležalova 1, 821 04 Bratislava

 

V4 -  FANNI Arga Lúč

Nar: 07.02.2008, SPKP 3394

(Gergely Arga lúč x Jola Arga Lúč)

Chov. + Maj: Gabriel Aranyossy, Veľká 24, 930 01Lúč na Ostrove

 

V -  NASTASIA z Lutily

Nar: 12.11.2007, SPKP 3376

(CARLINO Fender Edda x IZA z Lutily)

Chov. + Maj:Kamil Paál, Gazdovská 18, 966 22 Lutila

 

SUČKY ZLATÉ /  GELBE HÜNDINEN / FEMALES FAWN

Pracovná / Pracovní / Gebrauchshundklasse / Working Class

(od 15 m. /  von 15  Monate / from 15 months)

 

V1, CAC, ČKŠ

AIDA Seli dog

Nar: 30,05,2005, SPKP2819

(CHESTER Tiann x GOLDEN ANANAS HANNA)

Chov: Pavol Bíró

Maj: Cseman Kázmér, Ipolyszög, Halászi u. 6

 

SUČKY ZLATÉ /  GELBE HÜNDINEN / FEMALES FAWN

Šampiónov /  Championklasse / Champion Class

 

V1, CAC. ČKŠ, Klubová víťazka / Klubsiegerin

Mitzi Starboard

Nar: 18.07.2008, Bo.7405/08

(Ch. Carlino Fender Edda x Wé-Box Pacuha Izolda)

Chov. + Maj: Ilniczky Mónika, Székely B. u. 104, 2111 Szada

 

V2, R. CAC - ELLEN ELISA ELA Ewabo

Nar: 19.12.2007, SPKP 3387

(Carlino Fender Edda x K´Jakuza FLOYD Fender Edda)

Chov: Bělková Eva

Maj: Lesko Eduard, Dr.V.Clementisa 249/9, 979 01 Rimavská Sobota

 

SUČKY ZLATÉ / GELBE HÜNDINEN / FEMALES FAWN

Veteránov /  Veteranenklasse / Veteran Class

 

V1, BEST VETERÁN

GOLDEN ANANAS HANNA

Nar: 25.05.2003, Met,Bo.2523/03

(OTHELO FLOYD Fender Edda x GOLDEN ANANAS ATHENA)

Chov: Cseman Kázmér

Maj: Pavol Bíró, Čsľ.armády 111, 925 72 Selice

 

SUČKY PÁSIKAVÉ /  GESTROMT HÜNDINEN / FEMALES BRINDLE

Baby /  Baby Klasse / Baby Class

(3 - 6 m. /  von 3 bis 6 Monate / 3 - 6 months)

 

VN - ASIA  James box

Nar. 26.12.2009, SPKP 3659

(CARLINO Fender Edda x GINA Ratnovská zátoka)

Chov. + Maj: Peter Kusý, Piešťanská 67/67, 922 31 Sokolovce

 

SUČKY PÁSIKAVÉ / GESTROMT HÜNDINEN / FEMALES BRINDLE

Dorastu /  Jüngstenklasse / Puppy Class

 

VN - ALEXA- Juniperus garden

Nar: 03.12.2009, SPKP 3654

(Enzo Ellegance Ewabo x Note Indiánsky brloh)

Chov: Jaroslav Kučerík

Maj: Martin Tomášik, Dvorníky č.d. 145, 920 56 Dvorníky

 

VN - Waheeda v.d. SonnenAufgang

Nar: 03.11.2009,

(Proton v.d.SonnenAufgang x Omnia v.d. SonnenAufgang)

Chov. + Maj: Ilyés László, Kossuth 40, 4080 Hajdunanas

 

N - Xitta Czech Ja-Ka

Nar: 11.11.2009, SPKP 3674

(WARWICK v.d. Monarter Eiche x PHŐNIX Czech Ja-Ka)

Chov: Jana Auterská

Maj: Peter Mikolovič, Seredská 689/23, 920 03 Hlohovec

 

N - Universum Wendy

Nar: 24.09.2009, SPKP 3664

(Carlo von Joj x Universum Olimpia)

Chov: Kiss Sándor

Maj: Matúš Venceľ, ul. 1. mája 1225/7,Vranov nad Topľou

 

SUČKY PÁSIKAVÉ / GESTROMT HÜNDINEN / FEMALES BRINDLE

Mladých / Jugendklasse / Youth Class

 

V1, CAJC, Klubová víťazka mladých / Jugendklubsiegerin

TRÓJA II Indiánsky Brloh

Nar: 08.07.2009, SPKP 3585

(NAVARO del Cuore Grande x RAFALE Indiánsky Brloh)

Chov. + Maj: Ladislav Kužma, Budovateľská 1707/56, 093 01 Vranov nad Topľou

 

V2 - OLIVERA Moravia Box

Nar: 30.05.2009, ČMKU/12265 

(Champ. DA VINCI Moravia Box x GABRIELA Moravia Box)

Chov. + Maj: Alena a Arnošt Žarski, č 364, 735 32 Rychvald

 

V3 -  Universum Vanilla

Nar: 10.02.2009, SPKP 3666

(Versace du clos de matisar x Universum Queen)

Chov: Kiss Sándor

Maj: Venceľ Matúš, ul. 1. mája 1225/7, 093 01 Vranov nad Topľou,

 

V4 - Eimy Opti Pes

Nar: 07.01.2009, CMKU/BOX12066/09

(Hannibal Optima Grata  x Bára Opti Pes)

Chov: MUDr. Hana Novotná

Maj: Petr Kartarik, Českých bratří 705, 563 01 Lanškroun

 

V - Whisky Karmapa

Nar: 18.9.2009, SPKP 3615

(Grappa Glogosia x Nanci Karmapa)

Chov. + Maj: I + V.Tomaščík, Chrapčiakova 4, 052 01Spišská Nová Ves

 

V - Sába Indiánsky Brloh

Nar: 12.06.2009, SPKP 3576

(KINO de Villa Astur x KYLIE Indiánsky Brloh)

Chov. + Maj: Ladislav Kužma, Budovateľská 1707/56, 093 01 Vranov nad Topľou

 

 

SUČKY PÁSIKAVÉ / GESTROMT HÜNDINEN / FEMALES BRINDLE

Otvorená / Offene Klasse / Open Class

 

V1, CAC, ČKŠ

MOJITO-MEGGI Glogosia

Nar: 03.09.2008, PKR.II-97761

(QUEROS dei Cavalieri del Monferrato x TORTILLA SWEET Glogosia)

Chov. + Maj: Malgorzata Pawlak, 62-030 Luboń, ul. Chopina 2

 

V2, R.CAC - GOLDEN ANANAS MISSY- ELIOT

Nar: 13.04.2008, Met.Bo. 7350/08

(Denver von der SonnenAufgang x AIDA Seli dog)

Chov. + Maj: Cseman Kázmér, Ipolyszög, Halász u. 6

 

V3 - EIMI Pěčínská ruže

Nar:10.01.2008, CMKU/BOX/11493/08

(BRAHMS van Saphos Hoeve x CASIA Fender Edda)

Chov: Jiří Keprta

Maj: Iveta Keprtová, Pěčín 269

 

V4 - Black-joy Helga

Nar: 19.12.2006, Met.Bo 6348/07

(Black-joy Wolf x Black-joy Bonni)

Chov: Keszthelyi István

Maj: Németh Ferenc, Árpád u. 47, 7000 Sárbogárd

 

V - HARMONY IN MOTION Ewabo

Nar. 22.6.2008, SPKP 3506

(TWINKLY STAR v. Eurozone x KIMBERLY Ewabo)

Chov. + Maj: Eva Bělková, Lipovany 985 31, p. Rapovce 

 

V -  FANNY Boxrelay

Nar.12.10.2008, SPKP 3516

(LUKAS z DYBOHÚRKY x ELLIE BOXRELAY)

Chov: Ľubomír Perniš

Maj: Sopko Marek, ČSA 15, 935 21Tlmače

 

V -  Nepal Orion chov

Nar: 29.05.2008, CMKU/BOX/11776/08

(Da Vinci Moravia Box x Jenifer Orion chov)

Chov: Kabeláč Miroslav

Maj: Grečnár Peter, Lietavská Svinná 179, Lietavská Lúčka 013 11

 

V - Viktória Karmapa

Nar: 09.06.2006, SPKP 3053

(IMPERO z Metaboxu x Rätsel Indiánsky brloh)

Chov. + Maj: Vladimír Tomaščík, Chrapčiakova 4, 052 01 Spišská Nová Ves

 

 SUČKY PÁSIKAVÉ / GESTROMT HÜNDINEN / FEMALES BRINDLE

Pracovná / Gebrauchshundklasse / Working Class

 

V1, CAC, ČKŠ, Klubová víťazka / Klubsiegerin, MISS BOXER, BOB

TORTILLA SWEET Glogosia

Nar: 14.06.2005, PKR.II-85918

(Ch. GRAPPA Glogosia x VIRGINIA Optima Grata)

Chov. + Maj: Malgorzata Pawlak, 62-030 Luboń, ul. Chopina 2, Polska

 

V2, R.CAC - Victory z Ringu

Nar: 12,08,2007, CMKU/BOX/11321/07

(Quijote d´esglai x Frety z Ringu)

Chov. + Maj: Robert Fagoš, Ke Školce 200, 251 63 Strančice

 

SUČKY PÁSIKAVÉ / GESTROMT HÜNDINEN / FEMALES BRINDLE

Šampiónov /  Championklasse / Champion Class

 

V1, CAC, ČKŠ

PIOTRUSIA Glogosia

Nar: 06.04.2006, PKR II 88109 41620/VIII/6

(Ch. GRAPPA Glogosia x VIRGINIA Optima Grata)

Chov. + Maj: Malgorzata Pawlak, 62 030 Luboń, Chopina 2

 

V2, R.CAC

Ch. ELLIE Boxrelay

Nar: 8.8.2005, SPKP 2899

(HUGO BOSS Fender Edda x Ynga Boxrelay)

Chov: Ľubomír Perniš

Maj: Igor Litvák, Nová 83, 919 25 Šúrovce

  

Najkrajší pár psov: ENZO ELLEGANCE Ewabo + ELLEN ELISA ELA Ewabo

 

Najlepšia chovateľská stanica: EWABO

 

Svetová výstava boxerov ATIBOX

Wroclaw 29. - 30. 5. 2010

 

Juniorskí svetoví víťazi ATIBOX: 

zlatý  pes: Nikink-Var-Hard CHESTER

pásikavý pes: ULM del Colle dell'Infinito

zlatá sučka + Best junior: Zhen'lee MARTINIK

pásikavá sučka: LARA CROFT von My-Tee

Najlepší junior:  Zhen'lee MARTINIK

 

Svetoví víťazi ATIBOX:

zlatý pes: LUCKY-LUCIANO de Cinco Rosas

pásikavý pes:  IPPOLITO del Colle dell'Infinito

zlatá sučka: NorDom DANIELA

pásikavá sučka: PHETRA de Laureanus

 

Najkrajší pes: LUCKY-LUCIANO de Cinco Rosas

Najkrajšia sučka + BOB: PHETRA de Laureanus

 

Úspechy slovenských boxerov:

VN2 v triede baby zlatýchsučiek: ALISA Juniperus garden

(Enzo Ellegance Ewabo x Note Indiánsky brloh) chov. + maj: Jaroslav Kučerík

 

V4 v triede mladých pásikavých psov: SASU Indiánsky brloh

(Kino de Villa Astur x  Kylie Indiánsky brloh), chov: Ladislav Kužma,  maj: Ivan Kullman

 

V2 v triede mladých pásikavých sučiek: TRÓJA II Indiánsky brloh

(Navaro del Cuore Grande x  Rafale Indiánsky brloh), chov. + maj: Ladislav Kužma

 

V2 v triede otvorenej pásikavých psov: URAM Signum Laudis

(Axel Mose' x SICILIA Signum Laudis), chov. + maj: Dušan Hladík   

 

viac na: www.atibox.pl

 

 

Výročná výstava boxerov

28.8. 2010 * Vranov nad Topľou

 

 Rozhodcovia / Bírók / Judge:

Prof. Miloš Lučič (SRB) – psi

Alessandro Tanoni (I) - sučky

 

 

Psi zlatí / Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda „baby“ / Bébi osztály / Klasa baby / Baby class

 

VN  - Golden Ananas NICO

Nar. 05.04.2010, Met.Bo. 8152/10

(VDH. DELUXE v. Linderhof x HCh. AIDA Seli Dog)

Chov: Golden Ananas boxer kennel

Maj: Golden Ananas boxer kennel, H-2660 Balassagyarmat-Ipolyszög, Halász u. 6, Hungary

 

Psi zlatí /  Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda dorastu / Kölyök osztály / Klasa szczeniąt / Puppy class

 

VN  - BENTLEY Bijou Box

Nar. 12.01.2010, CMKU/BOX/12619/10

(HANNIBAL Optima Grata x IDYLLE Jisuko)

Chov: Šulcová Vlasta

Maj: Ľuboš Manik, Demjata 264, Slovensko

 

Psi zlatí / Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda mladých / Fiatal osztály / Klasa młodzieży / Junior class

 

V1, CAJC, Víťaz roka mladých 2010

Via Aveling ZEVS

Nar. 02.10. 2009, LOI in corso

(TRIPLE NINE di Casa Vernice x FORZA ROMA)

Chov: Via Aveling

Maj: Sarni Vincenzo, Teramo, Italy

 

V2 – ULTIMO Optima Grata

Nar. 26.4.2009, CMKU/BOX/12178/09

(HANNIBAL Optima Grata x VEGGIE z Kaštýlku)

Chov: Václav Novotný

Maj: Slobodan Joncic, Dtordza Vasingtona 42, Serbia

 

V3 – ISPOLIN Nordom

Nar. 28.04. 2009, PKR II. - 101885

(GLADIATOR di Casa Vernice x VICTORYA)

Chov: Tatyana Belorus

Maj: Dariusz Pietruszczak, ul. Okulickiego 6/25, Stalowa Wola, Poland

 

VD4 – XENO Vr-Box

Nar. 08.05.2009, SPKP 3562,

(GUESS di Casa Vernice x VIKI VOX Vr-Box)

Chov. Vladimír Ráčok

maj. Vladimír Ráčok, Ondavská 940, Vranov nad Topľou, Slovensko

 

VD – YANOS za III. Mostami

Nar. 25. 07. 2009, SPKP 3591

(CAPTAIN Fender Edda x SIAKTI Excalibur)

Chov. Gabriel Tlčina

Maj: Ladislav Hencovský, Duklianských hrdinov 1210, Vranov nad Topľou, Slovensko

 

Psi zlatí / Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda otvorená / Nyílt osztály / Klasa otwarta/ Open class

 

V1, CAC, ČKŠ, Víťaz roka 2010

Jedna na milion MANOLO

28.07.2008, PKR II. - 98953

(CLORO del Colle dell´Infinito x Jedna na milion FAMA)

Chov. : Adam Zawistowski

Maj.: Adam Zawistowski, ul. Cmentarna 46A M1, Lapy, Poland 

 

V2, R. CAC

Via Aveling GERONIMO

Nar. 31.01. 2009, LOI 1034376

(TRIPLE NINE di Casa Vernice x FORZA ROMA)

Chov: Via Aveling

Maj: All. di Casa Vernice, Via della Giustiniana 959, Roma, Italy

 

VD3 -  Örhalmi KRIS  

Nar. 02.03.2007, Met.Bo. 6495/07

(NESTORE del Colle dell´Infinito x G.Box DETTY)

Chov. : Pittner Árpád

Maj.: Kužma Ladislav, Budovateľská 1707/56, Vranov nad Topľou, Slovensko

 

VD4 – HARD DRIVE Ewabo

Nar.: 22.06.2008, SPKP 3501

( TWINKLE STAR v. Eurozone x KIMBERLEY Ewabo)

Chov. : Bělková Eva

Maj.: Bělková Eva, Lipovany 16, Rapovce, Slovensko

 

Psi zlatí / Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda pracovná / Munka osztály / Klasa użytkowa / Working class

 

V1, CAC, ČKŠ

DEE DEE RAMONE de Cuervonegro

Nar. 25.09. 2006, LOE 1644976

(ALTHON de Jir-Pia x NERIDIA de Cinco Rosas)

Chov.: Juan Carlos Garcia Gonzales

Mej.: Juan Carlos Garcia Gonzales, Vilareal 21, Madrid, Spain

 

V2, R. CAC

MEGAN v. d. Burg Singidunum

Nar. 28.03.2005, JR 76016

(YUGO della Cadormare x FILA von Zogobox)

Chov: Zoran Curcic

Maj: Vesna Curcic, ul. Deliblatska ½, Beograd, Serbia

 

Psi zlatí / Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda šampiónov / Champion osztály / Klasa championów /Champions class

 

V1, CAC, ČKŠ, Slovak boxer 2010

FABRIZIO FLOYD Fender Edda

28. 08. 2007, SPKP 3331

(CARLINO Fender Edda x K´CARMELA FLOYD Fender Edda)

Chov.: Jozef + Jana Šuster

Maj.: Jozef Šuster + Dr. Mária Vrtochová, Matejovec 452, Krajné, Slovensko 

 

Psi zlatí / Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda veteránov / Veterán osztály / Klasa weteranów / Veterans class

 

V1, BEST VETERAN MALE, BEST VETERAN

Int. Ch. PAVAROTTI Nostrum

28.10.2001,  PKR II. - 66741

(Ch. E. BENITO del Colle dell´Infinito x Int. Ch. FIN DE SIECLE Nostrum)

Chov .: Anna Bogucka

Maj:  Celina Witoslawska, ul. Zodiakalna 20, Warszawa, Poland

 

Psi zlatí / Sárga kanok / Psy żółte / Fawn males

Trieda čestná / Honor osztály / Klasa honorowa / Honour class

 

V – ENZO ELLEGANCE Ewabo

Nar. 19.12. 2007, SPKP 3385

(CARLINO Fender Edda x K´JAKUZA FLOYD Fender Edda)

Chov. : Bělková Eva

Maj.: Kučerík Jaroslav, Placová 1078, Teplička nad Váhom, Slovensko

 

V – GRIM Mir-Fiš

Nar. 25.12. 2004, SPKP 2725

(ZOCKER v. Elisabeth Brunnen x IREEN vom Elsavatal)

Chov. : MVDr. Fišman Miroslav

Maj.: MVDr. Fišman Miroslav, Čakľov 528, Slovensko

 

Psi pásikaví / Csíkos kanok / Psy pręgowane /Brindle males

Trieda „baby“ / Bébi osztály / Klasa baby / Baby class

 

VN  -  ALONSO Havrania skala

Nar. 15. 6. 2010, SPKP 3736

(FABRIZIO FLOYD Fender Edda x SANDRA Fadyla)

Chov .: Dóková Žanet

Maj.: Dóková Žanet, Trnava, Slovensko

 

Psi pásikaví / Csíkos kanok / Psy pręgowane / Brindle males

Trieda dorastu / Kölyök osztály / Klasa szczeniąt /  Puppy class

 

VN , BEST PUPPY

MARLON BRANDO del Campo dei Miracoli

Nar. 08. 12. 2009, LOI in corso

(Ch. DUCA x CUMA del Campo dei Miracoli)

Chov. : All. Del Campo dei Miracoli

Maj.: All. Del Campo dei Miracoli, Pescia, Italy

 

VN  -  ALEX Juniperus garden

Nar. 03.12.2009, SPKP 2650

(ENZO ELLEGANCE Ewabo x NOTE Indiánsky brloh)

Chov: Jiří Keprta

Maj: Ľuboslav Šimon, Bélu Bartóka 16, 903 01 Senec, Slovensko

 

VN  -  Via Aveling I GO ON

Nar. 03.12.2009, LOI in corso

(FERRARY de las Arillas x Via Aveling DRAGONDA)

Chov: Via Aveling

Maj: All. di Casa Vernice, Roma, Italy

 

VN  -  Marzonara LILITH

Nar. 20.12.2009, Met.Bo. ?

(IPPOLITO del Colle dell´Infinito x EVELIN del Colle dell´Infinito)

Chov: Sávolt Szilvia

Maj: Kárpáti Zsolt, Lörinci u. 55/A/45, Vecsés, Hungary

 

VN  -  THOMAS od Djevija

Nar. 13.12.2009, JR 84505

(PRIMO del Colle dell´Infinito x Hexima GINEVRA)

Chov: Boroš Djevi Danijel

Maj: Ing. Miroslav Šarišský, Kutuzuvova 13, Bardejov, Slovensko

 

VN  -  YALE v. d. Sonnenaufgang

Nar. 19.12.2009, Nr. in corso

(PRIMO del Colle dell´Infinito x ZIOLA v. d. Sonnenaufgang)

Chov: Kennel Sonnenaugang

Maj: Kennel Sonnenaufgang, Hungary

 

Psi pásikaví / Csíkos kanok / Psy pręgowane / Brindle males

Trieda mladých / Fiatal osztály / Klasa młodzieży /Junior class

 

V1, CAJC, Víťaz roka mladých 2010, BOB

UROSH v. d. Burg Singidunum

Nar. 22.09.2009, JR 77791

(IPPOLITO del Colle dell´Infinito x PALOMA von Zogobox)

Chov: Zoran Curcic

Maj: Zoran Curcic, ul. Deliblatska ½, Beograd, Serbia

 

V2 -  OVER THE TOP di Casa Vernice                                                

Nar. 19. 09. 2009, LOI in corso

(IPPOLITO del Colle dell´Infinito  x  GINEVRA di Casa Vernice)

Chov: V. D. Sonnenaufgang boxer kennel

Maj: Grand Box Boxer Kennel, 2740 Abony Szemere B.26, Magyarország 

 

V3 -  FRYDERYK Evenement

Nar. 07.10. 2009, PKR.II – 101476

(XOFRON v. Alkaios x JULKA Evenement)

Chov: Iwona Magdziarska

Maj: Iwona Magdziarska, Wroclaw, Poland

 

V4, Junior Slovak Boxer 2010 – SASU Indiánsky brloh

Nar. 12.06.2009, SPKP 3573

(KINO de Villa Astur x KYLIE Indiánsky brloh)

Chov: Ladislav Kužma

Maj: Ivan Kullman, Žilina, Slovensko

 

V – STORMATIC v. d. Sonnenaufgang

Nar. 16.4. 2009, Met. Bo. 7980/09

(NORWAY v. d. Sonnenaufgang x Mona Liasa MONROE)

Chov: Kennel Sonnenaufgang

Maj: Kennel Sonnenaufgang, Hungary

 

VD – IPPOLITO Capa Negra

Nar. 27.11. 2009, SPKP 3648

(CASTELLO Live Jazz x HALLE BERRY Capa Negra)

Chov: Bartolomej Venceľ

Maj: Bartolomej Venceľ, Letná 1894, Hencovce, Slovensko

 

Psi pásikaví / Csíkos kanok / Psy pręgowane /Brindle males

Trieda otvorená / Nyílt osztály / Klasa otwarta / Open class

 

V1, CAC, ČKŠ

WIZARD del Cuore Grande

Nar. 01.04.2009, JR 77638

(NAVARO del Cuore Grande x QUEEN del Cuore Grande)

Chov: Del Cuore Grande

Maj: Miča Joksic, Sarajevska 96, Vršac, Serbia

 

V2, R. CAC

PACO del Colle dell´Infinito

Nar. 08.01. 2008,

(EGO de Joanxichcan x DAIANA del Colle dell´Infinito)

Chov: A. Tanoni

Maj: Pop Florin, Romania

 

V3 – RESULT v. d. Sonnenaufgang

Nar. 21.07.2008, Met.Bo. 7626/09

(DENVER v. d. Sonnenaufgang x ASHLEY v. d. Sonnenaufgang)

Chov: Kennel Sonnenaufgang

Maj: Kennel Sonnenaufgang, Hungary

 

VD4 – MOOS Mir-Fiš

Nar. 04.07.2008, SPKP 3484,

(GRIM Mir-Fiš x DEBORA Mir-Fiš),

Chov: MVDr. Miroslav Fišman

Maj: Ing. Karol Marušák, Majerská 616/45, Stropkov, Slovensko

 

VD – LUIS Imer-Box

Nar. 26.01.2005, SPKP 2739

(VICONT Optima Grata x FANNY Imer-Box)

Chov.: Hlavinka Imrich

Maj.: Hlavinka Imrich, Vyšný Kručov 40, Marhaň, Slovensko

 

Psi pásikaví / Csíkos kanok / Psy pręgowane / Brindle males

Trieda pracovná / Munka osztály / Klasa użytkowa / Working class

 

V1, CAC, ČKŠ

HERC von Mitke

Nar. 11.02. 2008, MR 50438

(YUGO della Cadormare x NICA v. d. Burg Singidunum)

Chov. : von Mitke

Maj.: Kennel Boxer Monte, Cetinje, Montenegro

 

V2, R. CAC

PIPPO vom Igneshof

Nar. 16.10.2007, JR 84251

(HUCKLEBARRY vom Igneshof x DIVA)

Chov: Porodica Bubalo

Maj: Igor Bubalo, Kapetanova 19, Sombor, Serbia

 

V3, Slovak boxer 2010, Gladiator 2010 – URAM Signum Laudis

Nar. 30. 10. 2008, SPKP 3519

(AXEL MOSE x SICILIA Signum Laudis)

Chov: Dušan Hladík

Maj: Dušan Hladík, Záhoracká 5/52, Malacky, Slovensko

 

Psi pásikaví / Csíkos kanok / Psy pręgowane /Brindle males

Trieda šampiónov / Champion osztály / Klasa championów / Champions class

 

V1, CAC, ČKŠ, Víťaz roka 2010

KINO de Villa Astur

Nar. 20.03. 2006, LOE 1589813

(RUDY Quartirolo x REIKA dei Montecchi)

Chov: Vina Sanz Maria Belen

Maj: Jozef Šuster + Slobodan Florin, Matejovec 452, Krajné, Slovensko

 

Sučky zlaté / Sárga szukák / Suki żółte / Fawn females

Trieda „baby“ / Bébi osztály / Klasa baby / Baby class

 

N – PERLA Mir-Fiš

Nar. 04. 03. 2010, SPKP 3683

(GRIM Mir-Fiš  x JOTTI Mir-Fiš)

Chov: MVDr. Miroslav Fišman

Maj: Ladislav Ivanko, Inačovce, Slovensko

 

Sučky zlaté / Sárga szukák / Suki żółte / Fawn females

Trieda dorastu / Kölyök osztály / Klasa szczeniąt / Puppy class

 

VN  - ALISA Juniperus garden

Nar. 03.12. 2009, SPKP 3655

(ENZO ELLEGANCE Ewabo x NOTE Indiánsky brloh)

Chov: Kučerík Jaroslav

Maj: Kučerík Jaroslav, Placová 1078/56, Teplička nad Váhom, Slovensko

 

VN – HEDVIG von Gross Kampfer

Nar. 06.12.2009, Met.Bo. 8030/10

(Wé-Box Pacuha ISKARIOT x THESA Fender Edda)

Chov. : Rimaszombati Zoltán

Maj.: Kárpáti Zsolt, Lörinci u. 55/A/45, Vecsés, Hungary

 

VN  - VIGARA Indiánsky brloh

Nar. 15.12.2009 , SPKP 3663
(PERCY Optima Grata x DOV-DOV Indiánsky brloh)

Chov. :Ladislav Kužma

Maj.: Iveta Sopková, Košice, Slovensko

 

VN – ZOAR del Cuore Grande

Nar. 27.01. 2010, JR 77976

(IPPOLITO del Colle dell´Infinito x IKONA del Cuore Grande)

Chov.:Del Cuore Grande

Maj.: Miča Joksic, Sarajevska 96, Vršac, Serbia

 

N – U2 J.A.L. Sandow

Nar. 05.02. 2010, SPKP 3741

(OSCAR della Barbariga x EUGENIE Moravia Box)

Chov.: Lysákovi J.+A.

Maj.: Aneta Kmecová, Stredná 517, Šamorín, Slovensko

 

Sučky zlaté / Sárga szukák / Suki żółte /Fawn females

Trieda mladých / Fiatal osztály / Klasa młodzieży / Junior class

 

V1, CAJC, Víťaz roka mladých 2010

ZERACHIEL z Ringu

Nar. 21.6. 2009, CMKU/BOX/12348/09

(DEE DEE RAMONE de Cuervonegro x GENNY z Ringu)

Chov: Robert a Jana Fagošovi

Maj: Robert a Jana Fagošovi, Ke Školce 200, Strančice, Česká republika

 

V2 – LUCILLE di Casa Vernice

Nar. 30.08.2009, LOI in corso

(FERRARY de las Arillas x GREATPROMISE di Casa Vernice)

Chov. : di Casa Vernice

Maj.: Vorobiova Julia + Pompei Marco, Saratov, Russia

 

V3 – LAURA di Villa Giulia

Nar. 27.11.2009, LOI in corso

(ULDAR de Royal Avalon x HERMIONE GRANGER di Villa Giulia)

Chov: R. Fantechi e C. Venuti

Maj: All. di Villa Giulia, Via di Nuova 49, Calenzano, Italy

 

V4 - ROROBERTA

Nar. 03.10.2009, LOI in corso

(Ch. DUCA x WAPPEL ISKA)

Chov. : Pina Vespoli

Maj.: Pina Vespoli, Via Casino oliva 66, Salerno, Italy

 

V, Junior Slovak boxer 2010 – NATHALIA NEDDA Ewabo

Nar. 01.10. 2009, SPKP 3634

(YPSILON della Cadormare x K´JAKUZA FLOYD Fender Edda)

Chov: Bělková Eva

Maj: Bělková Eva, Lipovany 16, Rapovce, Slovensko

 

V – REBEKA Val-Bella dog

Nar. 04.09. 2009, SPKP ?

(LUCAS REGAT Fender Edda x LOLITA Val-Bella dog)

Chov. : MVDr. Eva Hegyiová

Maj.: Miriam Vališová, Užhorodská 15, Košice, Slovensko

 

Sučky zlaté / Sárga szukák / Suki żółte / Fawn females

Trieda otvorená / Nyílt osztály/ Klasa otwarta / Open class

 

V1, CAC, ČKŠ, Slovak boxer 2010

KESY Mir-Fiš

Nar. 22. 02. 2008, SPKP 3401                                        

(GRIM Mir-Fiš x KORINA vom Elsavatal)

Chov: MVDr. Miroslav Fišman

Maj: MVDr. Miroslav Fišman, Čakľov 528, Slovensko

 

V2, R. CAC

CORLEONA Maximus Deus

Nar. 13. 02. 2007, SPKP 3392

(FERRARY de Las Arillas x  VICTORIA des Jardins de Passiflore)

Chov: Maximus Deus

Maj: Bělková Eva, Lipovany 16, Rapovce, Slovensko

 

Sučky zlaté / Sárga szukák / Suki żółte / Fawn females

Trieda pracovná / Munka osztály / Klasa użytkowa / Working class

 

V1, CAC, ČKŠ

IKONA del Cuore Grande

Nar. 16.08.2005, JR 76177

(YPSILON della Cadormare x CONTESSA del Cuore Grande)

Chov: del Cuore Grande

Maj: Miča Joksic, Sarajevska 96, Vršac, Serbia

 

Sučky zlaté / Sárga szukák / Suki żółte /Fawn females

Trieda šampiónov / Champion osztály / Klasa championów / Champions class

 

V1, CAC, ČKŠ, Víťaz roka 2010

GREATPROMISE di Casa Vernice

Nar. 03.06. 2006, LOI 06110023

(OLIVER JONES von Bispus x DANIELA d´Jandilla)

Chov: di Casa Vernice

Maj: Pompei Marco, Via della Giustiniana 959, Roma, Italy

 

V2, R. CAC – Jedna na milion FAMA

Nar. 10.11.2005.  PKR II. - 98953

(VALENTINO Optima Grata x Jedna na milion ALLIYAH)

Chov. : Adam Zawistowski, ul. Cmentarna 46A M1, 18-100 Lapy, Poland

 

V3 – Ch. BIG APPLE di Villa Giulia
nar. 06.01.2005, LOI 05/82184
(Ch. YUGO della Cadormare x ASIA)

Ch: Cesira Venuti + Renato Fantechi
Maj: All. di Villa Giulia, Via Nuova 49, Calenzano, Italy

 

V4 – ELLEN ELISA ELA Ewabo

Nar. 19.12. 2007, SPKP 3387

(CARLINO Fender Edda x K´JAKUZA FLOYD Fender Edda)

Chov . : Bělková Eva

Maj.: Eduard Lesko, Dr. Clementisa 249/9, Rimavská Sobota, Slovensko

 

Sučky pásikavé / Csíkos szukák / Suki pręgowane / Brindle females

Trieda „baby“ / Bébi osztály / Klasa baby / Baby class

 

VN , BEST BABY

TWINKLY FLASH di Casa Vernice

nar. 19.4. 2010, LOI in corso

(IPPOLITO del Colle dell´Infinito x FLASH OF THE NIGHT)

Chov.: All. di Casa Vernice

Maj.: All. di Casa Vernice, Roma, Italy

 

VN  - ARWEN Havrania skala

Nar. 15.06.2010, SPKP 3740

(FABRIZIO FLOYD Fender Edda x SANDRA Fadyla)

Chov: Žanet Dóková

Maj: Žanet Dóková, Trnava, Slovensko

 

VN  - RÁCHEL Mir-Fiš

nar. 09.03.2010,, SPKP 3690

(FLOP Mir-Fiš x DEBORA Mir-Fiš),

Chov.: MVDr. Miroslav Fišman

Maj.: MVDr. Miroslav Fišman, Čakľov 528, Slovensko

 

Sučky pásikavé / Csíkos szukák / Suki pręgowane / Brindle females

Trieda dorastu / Kölyök osztály/ Klasa szczeniąt / Puppy class

 

VN  - AILA Juniperus garden

Nar. 03.12.2009, SPKP 3653

(ENZO ELLEGANCE Ewabo x NOTE Indiánsky brloh)

Chov: Jaroslav Kučerík

Maj: Miloslav Trizuliak, Bystrina 690/2, Teplička nad Váhom, Slovensko

 

VN  - ALEXA Juniperus garden

Nar. 03.12. 2009, SPKP 3654

(ENZO ELLEGANCE Ewabo x NOTE Indiánsky brloh)

Chov: Jaroslav Kučerík

Maj: Martin Tomášik, Dvorníky nad Váhom, Slovensko

 

VN  - Platinium-Box GERONA

Nar. 01.02.2010.Bo.8592/11
(Zervan Nordom x Atinez Box Beba)

Chov. + Maj: Gál Attila,ATINEZ BOX KENNEL, 9011 Győr. Magyarország

 

Sučky pásikavé / Csíkos szukák / Suki pręgowane /Brindle females

Trieda mladých / Fiatal osztály / Klasa młodzieży / Junior class

 

V1, CAJC, Víťaz roka mladých 2010, Junior Slovak boxer 2010

TRÓJA II. Indiánsky brloh

Nar. 08.07.2009, SPKP 3585

(NAVARO del Cuore Grande x RAFALE Indiánsky brloh)

Chov. : Ladislav Kužma

Maj.: Ladislav Kužma, Budovateľská 1707/56, Vranov nad Topľou, Slovensko 

 

V2 – FRANIA Evenement

Nar. 07.10.2009, PKR II. - 101477

(XOFRON v . Alkaios x JULKA Evenement)

Chov.: Iwona Magdziarska, Wroclaw, Poland

 

V3 – SIMMONA od Djevija

Nar. 22.08.2009,  JR 84502

(PRIMO del Colle dell´Infinito x OCEAN BLUE od Djevija)

Chov: Boros Djevi Daniel

Maj: Marko Prorocic, Cetinje, Montenegro

 

V4 -  CHELSEA Capa Negra

Nar. 13.04.2009, SPKP 3556

(LED ZEPPELIN Vr-Box x HALLE BERRY Capa Negra)

Chov.: Bartolomej Venceľ

Maj.: Bartolomej Venceľ, Hencovce 1894, Slovensko

 

V – SÁBA Indiánsky brloh

Nar. 12.06.2009, SPKP 3576

(KINO de Villa Astur x KYLIE Indiánsky brloh)

Chov: Ladislav Kužma

Maj: Ladislav Kužma, Budovateľská 1707/56, Vranov nad Topľou, Slovensko

 

Sučky pásikavé / Csíkos szukák / Suki pręgowane / Brindle females

Trieda otvorená / Nyílt osztály/ Klasa otwarta / Open class

 

V1, CAC, ČKŠ, Víťaz roka 2010, Slovak Boxer 2010

FANNY Boxrelay

Nar. 12.10.2008, SPKP 3516,

(LUKAS z Dybohůrky x ELLIE Boxrelay)

Chov: Perniš Ľubomír

Maj: Sopko Marek, ČSA 15, Tlmače, Slovensko

 

V2, R. CAC

EIMI Pěčínská růže

Nar. 10.01.2008, CMKU/BOX/11493/08

(BRAHMS van Saphos Hoeve x CASIA Fender Edda),

Chov. : Jiří Keprta

Maj.: Iveta Keprtová, Pěčín 269, Česká republika

 

V3 -  HASSY del Campo dei Miracoli

Nar. 13.10.2007, LOI 08/106916

(ECO della Maga x Ch. DUCHESSA del Colle dell´Infinito)

Chov. : All. del Campo dei Miracoli

Maj.: All. del Campo dei Miracoli, Pescia, Italy

 

V4 – NORMA del Cuore Grande

Nar: 01.06. 2007, JR 76912

(YUGO della Cadormare x JESSICA del Cuore Grande)

Chov: del Cuore Grande

Maj: Miča Joksic, Sarajevska 96, Vršac, Serbia

 

V, Gladiátor 2010 -  Golden Ananas MISSY ELIOT

 Nar. 13.04. 2008, Met.Bo. 7350/08

(DENVER v.d. Sonnenaufgang x HCh. AIDA Seli Dog)

Chov: Golden Ananas Boxer kennel

Maj: Golden Ananas Boxer kennel, Halász u. 6, Balassagyarmat-Ipolyszög, Hungary

 

V – AFRODITA Man-Box
Nar. 21.12.2008, SPKP 3530
(GRIM Mir-Fiš x ASHLEY Joma-Box)
Chov: Manik Ľuboš

Maj: Manik Ľuboš, Demjata 264, Slovensko

V – GULIETTA von Schreck

Nar. 11.07. 2008, PKR-II-97354

(SHAKESPEARE Nostrum x BELLISIMA von Schreck)

Chov. : Urszula Schreck

Maj.: Justyna Niestroj, ul. Pamiatki 2, Pogzebien, Poland

 

V – VANILLA Universum

Nar. 10.02. 2009, SPKP 3666

(VERSACE de Klos de Matisar x Universum QUEEN)

Chov: Kiss Sándor

Maj: Matúš Venceľ, Vranov nad Topľou, Slovensko

 

VD -  GOOGLE Kett Box

nar. 09.01. 2009, CMKU/BOX/12072/09

(QUEROS dei Cavalieri del Monferato x BLAZE OF GLORY Kett Box)

Chov.: Robert Wróbel

Maj.: Ing. Matúš Kohút, Konečná 16, Michalovce, Slovensko

 

Sučky pásikavé / Csíkos szukák / Suki pręgowane / Brindle females

Trieda pracovná / Munka osztály / Klasa użytkowa / Working class

 

V1, CAC, ČKŠ

FELISSIA BLACK di Villa Giulia

nar. 27.06.2007, LOI 08/94085

(Ch. YUGO della Cadormare x ASIA)

Chov .: All. di Villa Giulia

Maj.: All. di Villa Giulia, Via Nuova 49, Calenzano, Italy

 

V2, R. CAC

AISHA Kuningas von Kishko

Nar. 23.12. 2008, JR 77562

(KUBLAI KHAN del Cuore Grande x NELLY von Zogobox)

Chov: Kuningas von Kishko

Maj: Anela Simič, Olge Djurovic 53, Uzice, Serbia

 

Sučky pásikavé / Csíkos szukák / Suki pręgowane / Brindle females

Trieda šampiónov / Champion osztály / Klasa championów /Champions class

 

V1, CAC, ČKŠ

NADJA Optima Grata

nar. 05.01. 2008, PKR.II-96607

(Ich. GEO Boxer del Euro x ANTHEA Optima  Grata)

Chov.: Václav Novotný

Maj.: Dorota Gieron, ul. Sw. Rocha 12, Rzészow, Poland

Sučky pásikavé / Csíkos szukák / Suki pręgowane / Brindle females

Trieda veteránov / Veterán osztály / Klasa weteranów / Veterans class

 

V1, BEST VETERAN FEMALE

MAUD Indiánsky brloh

nar. 02.11. 2001, SPKP 1702

(UGOLINO van de Hazenberg x DAČA Indiánsky brloh)

Chov.: Ladislav Kužma

Maj.: Ladislav Kužma, Budovateľská 1707/56, Vranov nad Topľou, Slovensko

 

V – CASIA Fender Edda

nar. 12.06.2002, CMKU/BOX/8390-02/01/05

(MAGNUM di Massumatico x PLAYA Fender Edda)

Chov.: Jozef Šuster

Maj.: Jiří Keprta, Pěčín 269, Česká republika

 

V – RAFALE Indiánsky brloh

nar. 28.08.2003, SPKP 2418

(DAVE dels Segadors x MAUD Indiánsky brloh)

Chov.: Ladislav Kužma

Maj.: Pavol Štefanko, Duklianských hrdinov, Vranov nad Topľou, Slovensko