ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE CHOVU BOXEROV ZA ROK 2000

Na základe údajov z výpisu plemennej knihy SKJ som spracoval štatistiku chovu za rok 2000, pre potreby SBK, pre chovateľov a priaznivcov plemena nemecký boxer. Táto časť štatistiky nám dáva obraz o odchove registrovaných šteniat a je spracovaná z dvoch hľadísk:

A) podľa plemenníkov
B) podľa chovateľských staníc

Časť 1. A)

 
Plemenník Počet vrhov Psi Sučky Spolu Priemer na 1 vrh
OTHELO FLOYD Fender Edda 6 10 13 23 3,83
Domingo Boxrelay 6 6 13 19 3,17
Patrik Lúč 4 12 11 23 5,75
Grand Alfa-Pol 3 4 11 15 5,00
Apache z Metaboxu 3 4 8 12 4,00
Moreno Lúč 1 2 0 2
Jambi Lúč 1 4 0 4
Oskar Mir-Fiš 1 4 2 6
Blendy Arbaldo 1 5 0 5
Cey_Kim Calida z Košíc 1 2 1 3
Argo Gody Bohemia 1 3 2 5
Sebastian van Saphos Hoeve 1 1 2 3
Alex De Astur Box 1 0 4 4
Doujan von Elsavatal 1 1 0 1
Feliny Nostrum 1 3 3 6
Grifit Dei Boini 1 2 1 3
David Del Colle Dell' Infinito 1 2 0 2
Agio Del Colle Dell' Infinito 1 2 1 3
Moreno Del Colle Dell' Infinito 1 3 1 4
Súčet: 36 70 73 143 3,97

Časť 1. B)

Názov
chovateľskej stanice
Počet
vrhov
Počet
odch. šteniat
Priemer
na 1 vrh
Arga Lúč 5 18 3,6
Box Relay 5 23 4,6
Fender Edda 3 12 4,0
Tiann 2 6 3,0
Winner Box 2 9 4,5
Zico Box 1 3  
VR-Box 1 6  
L-Ko 1 4
Dorka Star 1 4
Box-Club 1 3
Stofi 1 2
Eyes of Truth 1 2
Z Ciriakova dvora 1 3
Raťafák 1 9
Signum Laudis 1 2
Imer Box 1 6
Mir-Fiš 1 1
Z Posledných čertov 1 3
Indiánsky brloh 1 5
Karmapa 1 6
Gryf 1 3
Valsorim 1 4
Šťastná rodina 1 4
Komjáty 1 5
Súčet 36 143 3,97
 

Z výsledkov štatistického spracovania vidíme, že v roku 2000 v SPKP/SKJ bolo zaregistrovaných 36 vrhov s celkovým počtom 143 šteniat z toho 70 psov a 73 sučiek. Priemer odchovaných šteniat na 1 vrh je 3,97. Na vyprodukovanom počte šteniat sa podieľalo 36 chovných sučiek a 19 psov - plemenníkov, z toho 10 zahraničných. Najviac používanými plemenníkmi boli Othelo Floyd Fender Edda a Domingo Boxrelay. Z chovateľských staníc najviac vrhov bolo v chovateľských staniciach Arga Lúč a Boxerlay. Len 3 chovateľské stanice v roku 2000 odchovali viac šteniat ako 10.

Vypracoval Ivan Stojkov

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768