ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE CHOVU BOXEROV ZA ROK 2003

Využitie plemenníkov:

14 x Chaman della Talpa 63 šteniat 32 x pes, 31 x suka priemer 4,5
4 x Ethor Boxrelay 20 šteniat 10 x pes, 10 x suka priemer 5,0
4 x Otello Flyod Fender Edda 12 šteniat 6 x pes, 6 x suka priemer 3,0
3 x Floyd z Ringu 10 šteniat  6 x pes, 4 x suka priemer 3,33
3 x Cseryl Hazi Jack 6 šteniat 3 x pes, 3 x suka priemer 2,0

Ďalej boli chovne využití títo špičkoví plemenníci:
Vasco della Cadormare, Iron dell Antico SQERO, Nico dell Piovese, Vadim della Aqua Salate, Odwet Exkalibur, Paganini Nostrum, Sendy Fender Edda, In Petto German Dream a mladý, krvne veľmi nádejný Orfeus Boxrelay.

Po zriadení voľného chovu bolo v roku 2003 prihlásených 58 vrhov, v ktorých sa narodilo 101 psov  a 107 súk -  priemer 3,58 šteňaťa / vrh, čo predstavuje nárast oproti roku 2002 o 17 vrhov a 47 šteniat.

Je potrebné z plemenníkov vyzdvihnúť prínos zapožičaného psa Chaman della Talpa, ktorý výborným exteriérom, rodokmeňom i povahou veľmi kladne ovplyvnil slovenský chov.

Chovateľské stanice:

Fender Edda 9 vrhov 38 šteniat priemer 4,22
Arga Lúč 7 vrhov 17 šteniat priemer 2,43
Boxrelay 6 vrhov 26 šteniat priemer 4,33
Signum Laudis 4 vrhy 15 šteniat priemer 3,75
Indiánsky brloh 4 vrhy 13 šteniat priemer 3,25
Imer-Box 3 vrhy 10 šteniat priemer 3,33

Po 2 vrhy ešte odchovali chovateľské stanice Mir-Fiš, Tian, Vr-Box, Capanegra, Karmapa a Ewabo.

P o z o r !   zo 58 vrhov

v 29 vrhoch bolo zapísaných 3 a menej šteniat
v 9 vrhoch bolo zapísaných 6 a viac šteniat
v 18 vrhoch bolo zapísaných 2 a menej šteniat
v 5 vrhoch bolo zapísané 1 šteňa

4 vrhy – 30 šteniat = v 34 vrhoch bolo 178 šteniat = priemer 3,3

 

Sučky u ktorých bolo v jednom vrhu zapísaných sedem a viac šteniat:
8 šteniat Rea L-Ko (krytá psom Chaman della Talpa)
8 šteniat Iwette Tian (krytá psom Chaman della Talpa)
7 šteniat Eymi Boxrelay (krytá psom Chaman della Talpa)
7 šteniat Clea Vr-BOX  (krytá psom Sendy Fender Edda)