ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE CHOVU BOXEROV ZA ROK 2004

Využitie plemenníkov:

8 x Nillo della Arilas 23 šteniat 14 x pes, 9 x suka priemer 2,9
6 x Fisico Bestiale di Zuccherino 31 šteniat 14 x pes, 17 x suka priemer 5,2
5 x Orfeus Boxrelay 10 šteniat 6 x pes, 4 x suka priemer 2,0
4 x Lajoš Indiánsky brloh 11 šteniat  4 x pes, 7 x suka priemer 2,75
4 x Pazo von Elsavatal 18 šteniat 8 x pes, 10 x suka priemer 4,5
4 x Vadim della Aqua Salate 19 šteniat 7 x pes, 12x suka priemer 4,75

Ďalej boli chovne využití títo špičkoví plemenníci:
APOL, Othelo Floyd Fender Edda, Floyd z Ringu, T-Man Optima Grata  a Cassanova Optima Grata.

V roku 2004 bolo prihlásených 53 vrhov, narodilo sa 182 šteniat, z toho 90 psov  a 92 súk – priemer 3,43 šteňaťa / vrh.

Chovateľské stanice:

Fender Edda 10 vrhov 27 šteniat priemer 2,7
Indiánsky brloh 6 vrhov 12 šteniat priemer 2,0
Mir-Fiš 4 vrhy 22 šteniat priemer 5,5
Karmapa 4 vrhy 17 šteniat priemer 4,25
Signum Laudis 3 vrhy 8 šteniat priemer 2,66
Arga Lúč 3 vrhy 10 šteniat priemer 3,33

Po 2 vrhy ešte odchovali chovateľské stanice Stofi, Ratnovská zátoka a Boxrelay.

P o z o r !   zo 53 vrhov

v 32 vrhoch bolo zapísaných 3 a menej šteniat
v 9 vrhoch bolo zapísaných 6 a viac šteniat
v 22 vrhoch bolo zapísaných 2 a menej šteniat
v 12 vrhoch bolo zapísané 1 šteňa

5 vrhov – 42 šteniat = v 48 vrhoch bolo 142 šteniat = priemer 2,95

 

Sučky u ktorých bolo v jednom vrhu zapísaných sedem a viac šteniat:
10 šteniat Ascana Optima Grata (krytá psom Vadim della Aqua Salate)
9 šteniat Iren von Elsavata (krytá psom Pazo von Elsavatal)
8 šteniat Annie ze syslího doupěte (krytá psom Fisico Bestiale di Zuccherino)
8 šteniat Ori Boxrelay (krytá psom Fisico Bestiale di Zuccherino)
7 šteniat Fanny Vr-Box (krytá psom Carlo Vr-Box)