CACIB Trenčín 27.1.2008

Rozhodca: Dr. Gabriela Ridarčíková

 

Psi zlatí

Tr. mladých:  V1, CAJC – QUIDO J.A. L. Sandow (ZAGAL de Las Arillas x EUGENIE Moravia Box), maj: V. Lévová

Tr. stredná:  V1 – ERROS George´s Park (YGY Boxrelay x PANDORA Fender Edda), maj: E. Németh

Tr. otvorená:  V1, CAC, CACIB - Marzonara BERLINGO (MARZIANO del Colle dell Infinito x Elastic SAMBA), maj: Sávolné Szilvia

Tr. pracovná:  V1, CAC – HANNIBAL Optima Grata (EGO de Joanxichan x ANTHEA Optima Grata), maj: V. Bartoň

 

Sučky zlaté

Tr. mladých:  V1, CAJC – DA MA Arga Lúč (DEEN Arga Lúč x JOLA Arga Lúč), maj: G. Aranyossy

Tr. stredná:  V1, CAC – BARNA Arga Lúč (FAUSTO Arga Lúč x JOLA Arga Lúč), maj: G. Aranyossy

Tr. otvorená:  V1, CAC – K´NAPOLI FLOYD Fender Edda (LUCKY LUCIANO del Cinco Rosas x JAKUZA z Ringu), maj: I. Tomková * V2, R.CAC – UMMA Arga Lúč (DEEN Arga Lúč x KLAUDIA Arga Lúč), maj: G. Aranyossy

Tr. pracovná:  V1 – ASSET Hébé Box (BALU v. Haus Romeo x HÉBÉ Ibra), maj: Mgr. A Habertová

 

Psi pásikaví

Tr.dorastu: VN – ROMULUS J.A.L. Sandow (JURAND Eliotana x EUGENIE Moravia Box), maj: J. + A. Lysákovi

Tr. otvorená:  V2, R.CAC – BORIS Shaunie Mijabár (ATREI Shaunie Mijabár x IVICA Imer-Box), maj: M. Vrábel * (V1, CAC bol pôvodne zadaný psovi BOHUŠ Shaunie Mijabár, ktorý bol ale neskôr diskvalifikovaný)

Tr. šampiónov:  V1, CAC, R.CACIB – DA VINCI Moravia Box (BENITO del Colle dell Infinito x URTICA Moravia Box), maj: A. Žarská

 

Sučky pásikavé

Tr. stredná: V1, CAC - EMA Godolfin Barb (GARIBALDI Nostrum x DINA Goldfin Barb), maj: A. Váchová

Tr. otvorená:  V1, CAC, R.CACIB – ELLIE Boxrelay (HUGO BOSS Fender Edda x YNGA Boxrelay), maj: Igor Litvák * V2, R. CAC - BARBORA Shaunie Mijabár (ATREI Shaunie Mijabár x IVICA Imer-Box), maj: M. Bártová

Tr. šampiónov: V1, CAC, CACIB, BOB – EX OF SPACE Kett Box (BALU v. hause Romeo x BLAZE OF GLORY Kett Box), maj: A. Váchová

 

CAC Nitracanis 30.3.2008

Rozhodca: Pablaka Inese (LV)

 

Psi zlatí

Tr. mladých: VD -IZZO MIR-FIŠ (Pazo vom Elsavatal – Korina vom Elsavatal), maj: J. Bučko * VD - SAGVAN IMER – BOX (Luis Imer – Box – Nicol Karmapa), maj: Ľ. Maník * VD - Ulk za III mostami (Captain Fender Edda – Asta Baja Dogs), maj: K. Kósa

Tr. stredná:  V1, CAC, BOB - EGOIST V.D. BOXBURCH (Zeus van Sapho´s Hoeve – Quintess di Noi Vincere), maj: Sm. Bongers v.d. Mee

Tr. otvorená:  V1, CAC - GAIUS OPTIMA GRATA (Ypsilon de la Cadormare – Katrin Optima Grata), maj: V. Tomaščík * V2, r. CAC - GIORDEN ARBALDO (Lucky-Luciano de Cinco Rosas – Elisse Arbaldo), maj: P. Komžík * V3 - HAWKEYE MORAVIA BOX (Omar dei Centurioni – Anna Lise Moravia Box), maj: B. Muszynská * V4 -   Queros Tiann (Chester Tiann – Jessica Tiann), maj: Ing. Pandora + Mgr. Plandorová * V - OLIVER Z RINGU (Perico du Val d´Europe – Korida z Ringu), maj: L. Matulová

Tr. pracovná:  VD - EROSS GEORGE´S PARK (Ygy Boxrelay – Pandora Fender Edda), maj: E. Németh

Tr. šampiónov: V1, CAC - GRIM MIR – FIŠ (Zocker vom Elisabeth-Brunnen – Ireen vom Elsavatal), maj: MVDr. M. Fišman

 

Sučky zlaté

 Tr. mladých: VD - dama arga lúč (Deen Arga Lúč – Jola Arga Lúč), maj. G. Aranyossi * VD -LOTTA Z LUTILY (Gregory z Lutily – Iza z Lutily), maj:  Gorduličová + Paál

Tr. stredná: VD - BARNA arga lúč (Fausto Arga Lúč – Jola Arga Lúč), maj:  * VD - TILIA FENDER EDDA (Tino del Colle dell´Infinito – Kláda Signum Laudis), maj: Š. Kiss

Tr. otvorená:  V1, CAC - K´Napoli Floyd Fender Edda (Lucky Luciano del Cinco Rosas - Jakuza z Ringu), maj: I. Tomková

Tr. pracovná: V1, CAC - ASSET HÉBÉ BOX (Balu v. Hause Romeo – Hébé Ibra), maj: Mgr. A. Habertová

 

Psi pásikaví

Tr. Baby: VN - MATRIX ORION CHOV (Benjamin di Casa Diocletiano – Jenifer Orion Chov), maj: Ivana Kosibová

Tr. mladých: V1, CAJC - ARCO ALFA – POL, (Hyacint Hamiko - Fixi Orion Chov), maj: P. Zubková * V2 - ARTUSH IVABOX, (Pazo vom Elsavatal – Fionda z Lutily), maj: Ing. M. Kohút

Tr. stredná: V1, CAC -  BOSS VAN QUANTIDE (Julian v. Okeler Forst – Ojah v. Qunatide), maj: J. Overweel

Tr. otvorená:  V1, CAC - Charles Regat fender Edda, (Hugo Boss Fender Edda – Laura Regat Fender Edda), maj: Andrej Boťanský * VD - CAPO FENDER EDDA, (Nilo de las Arillas – Enya Fender v. Zielbox), maj: Alexander Csebres

Tr. pracovná:  V1, CAC -IDEAL DI NOI VINCERE (Boreas di Casa Diocletiano – Kirby di Noi Vincere), maj: Sm Bongers v.d. Mee

Tr. šampiónov: V1, CAC - DA VINCI MORAVIA BOX (Benito del Colle dell´Infinito – Urtica Moravia Box), maj: A. Žarská

 

Sučky pásikavé

Tr. stredná: V1 - WIDORYS BLACK EWABO (Simon Indiánsky brloh – Aria Fortuna Print), maj: E. Bělková

Tr. otvorená:  V1, CAC - DEBORA MIR-FIŠ (Pazo vom Elsavatal – Tiffany Mir-Fiš), maj: MVDr. M. Fišman * V2, r. CAC - YUCCA KARMAPA (Carlino Fender Edda – Kaisy Karmapa), maj: V. Tomaščík

 

CVP Banská Bystrica 4. 5. 2008

Rozhodca: Dr. Juraj Frey

 

Psi pásikaví

Tr. otvorená:  VD – GASTON Arbaldo (LUCKY LUCIANO de Cinco Rosas x ELISSE Arbaldo), ch: J. Komžík, maj: J. Cecková * D – ONIL Vr-Box (PAZO vom Elsavatal x HOVY Vr-Box), ch: V. Račok, maj: J. Debnár

 

Sučky pásikavé

Tr. stredná:  V1, CAC  - YUCCA karmapa (CARLINO Fender Edda x KAISY karmapa), ch+ maj: V. Tomaščík * V2, R. CAC – WIDONIS BLACK Ewabo (SIMON INdiánksy brloh x ARIA Fortuna Print), ch: E. Bělková, maj: M. Stieranka

Tr. otvorená:  V1, CAC, BOB – DEBORA Mir-Fiš (PAZO v. Elsavatal x TIFFANY Mir-Fiš), ch. + maj: MVDr. M. Fišman

 

Psi zlatí

Tr. otvorená:  V1, CAC - ADIÁN Gold Box (VICONT Optima Grata – KORIN Karmapa), ch: M. Chovan, maj: Z. Mikušiak * V2, R. CAC – GIORDEN Arbaldo (LUCKY-LUCIANO de Cinco Rosas x ELISE Arbaldo), ch. + maj: J. Komžík * V3 – UREX Karmapa (JORDAN Karmapa x FANTAGHIRO Karmapa) ch: V. Tomaščík, maj: M. Zluky

Tr. šampiónov:  V1, CAC – GRIM Mir-Fiš (ZOCKER v. Elizabeth Brunen x IREEN vom Elsavatal), ch. + maj: MVDr. M. Fišman

 

Sučky zlaté

Tr. mladých:  V1, CAJC – FANTASY Karmapa (QUIJOTE d´ Esglai x QUATRO Karmapa), ch: V. Tomaščík, maj: S. Húšťava * VD – CORLEONA Maximus Deus (FERRARY de las Arillas x VICTORIA des Jardins de Passiflore), ch: T. Klásek, maj: E. Bělková

Tr. otvorená:  V1, CAC – QUATRO Karmapa (VICONT Optima grata x ASCANA Optima Grata), ch. + maj: V. Tomaščík * V2, R. CAC – AIDA Gold Box (VICONT Optima Grata x KORIN Karmapa), ch. + maj: M. Chovan * V3 – K´ JAKUZA FLOYD Fender Edda (LUCKY-LUCIANO de Cinco Rosas x JAKUZA Z Ringu), ch: J. + J. Šuster, maj: E. Bělková

 

BOXERI NA MVP Bratislava 17.  5. 2008

Rozhodca: Hartman György

 

Psi zlatí

Tr. pracovná:  V1, CAC, R.CACIB – ALBERT (OTELLO del Conte Marzo x EMMA del Colle dell´Infinito), maj: S. Agostinelli

Tr. šampiónov: V1, CAC, CACIB, BOB -  BAUDELAIRE delle Spighe Dorate (NIKO´S della Rocca dei Papi x URLIEN v. Sapho´S Hoeve), maj: S. Agostinelli

 

Sučky zlaté

Tr. mladých: V1 - LOTTA z Lutily (GREGORY z Lutily x IZA z Lutily), ch. +. maj: K. Paál

Tr. stredná:  VD – TILIA Fender Edda (TINO del Colle del Infinito x KLÁRA Signum Laudis), maj: Š. Kišš

Tr. otvorená:  V1, CAC, CACIB – K´NAPOLI FLOYD Fender Edda (LUCKY-LUCIANO del Cinco Rosas x JAKUZA z Ringu), maj: I. Tomková

 

Psi pásikaví

Tr. mladých: V1, CAJC – MARCO Alfa – Pol (HYACINT Hamiko x FIXI Orion Chov), maj: P. Zubkova

 

Sučky pásikavé

Tr. mladých:  VD – SIRACUSA Signum Laudis (AGO del Colle dell´ Infinito x BARONESA REGAT Fender Edda), ch. + maj: D. Hladík

Tr. otvorená:  V1, CAC, R. CACIB – RITA del Roxius (AXEL Mose x HILARY del Roxius), maj: S. Agostinelli

 

BOXERI NA MVP Bratislava 18.  5. 2008

Rozhodca: Ing. Hans Bierwolf

 

Psi zlatí

Tr. mladých:  V1, CAJC – ULK za Troma mostami (CAPTAIN Fender Edda  x ASTA Baja Dogs), maj: K. Kósa ml.

Tr. pracovná:  V1, CAC – ALBERT (OTELLO del Conte Marzo x EMMA del Colle dell´Infinito), maj: S. Agostinelli

Tr. šampiónov: V1, CAC, CACIB, BOB -  BAUDELAIRE delle Spighe Dorate (NIKO´S della Rocca dei Papi x URLIEN v. Sapho´S Hoeve), maj: S. Agostinelli

 

Sučky zlaté

Tr. mladých:  V1, CAJC – FANTASY Karmapa (QUIJOTED d´Esglai x QUATRO Karmapa), maj: S. Húšťava

Tr. stredná:  V1, CAC – TILIA Fender Edda (TINO del Colle del Infinito x KLÁRA Signum Laudis), maj: Š. Kišš

Tr. otvorená:  V1, CAC – K´NAPOLI FLOYD Fender Edda (LUCKY-LUCIANO del Cinco Rosas x JAKUZA z Ringu), maj: I. Tomková

 

Psi pásikaví

Tr. mladých:  V1, CAJC - Elmonte´S SANTAFE (JACINTO di Jandila x Elmonte´S ANAIS ANAIS), maj: J. Brzezinski

Tr. stredná: V1, CAC, R. CACIB – MARCO Alfa – Pol (HYACINT Hamiko x FIXI Orion Chov), maj: P. Zubkova

 

Sučky pásikavé

Tr. otvorená:  V1, CAC, R. CACIB – RITA del Roxius (AXEL Mose x HILARY del Roxius), maj: S. Agostinelli

Tr. šampiónov: V1, CAC, CACIB – ANAVA Marihuana (OMAR dei Centurioni x CHMPAGNE Box-Star), maj: J. Brzezinski

 

BOXERI VO VLASTNÍCTVE SLOVENSKÝCH MAJITEĽOV

NA SVETOVEJ VÝSTAVE BOXEROV

ATIBOX 24. - 25. 5. 2008

 

VN -ENZO ELLEGANCE Ewabo,  maj: Jaroslav Kučeřík

VN - KORNY Mir-Fiš,  maj: MVDr. Miroslav Fišman

VN 1 - ELLEN ELISA ELA Ewabo, Maj: Lesko Eduard

VN - KESY Mir-Fiš, maj: MVDr. Miroslav Fišman

VN 1, BEST OF PUPPY - FABRIZIO FLOYD Fender Edda, maj: JUDr. Mária Vrtochová

VN - OTHO Jisuko, maj: Igor Litvak

N  - MATRIX Orion chov, maj: Ivana Kosibová

VN -ELIZABETH Ansgarius, maj: Jaroslav Kučeřík

V - ARTUSH Ivabox, maj: Ing. Matúš Kohút

V - FANTASY Karmapa, maj: Stanislav Húšťava

VD - USIHIRI z Ringu, maj: Kristína Řeháková

VD - COOPER GILOVAM Fender Edda, maj: Adriana Danišová

V - URAN za Tromi mostami, maj: JUDr. Darina Katonová, PhD.

V - ULK za III mostami, maj: Koloman Kósa ml.

V - ALEX Fender Edda, maj: Katka Turanská

VD - SARDEGNA Signum Laudis, maj: Gabriel Tlčina

V - GIORDEN Arbaldo, maj: Ján Komžík

V - K'LUCIANO FLOYD Fender Edda, maj: Radovan Koštial

VD - BOHUŚ Shaunie Mijabár, maj: M.J.Bartoví

V - CAPTAIN Fender Edda, maj: Gabriel Tlčina

V - KIM Orion chov, maj: J. + Z. Bučkoví

V  - BARBORA Shaunie Mijabár, maj: M.J.Bartoví

V - BOCA Exuperantia Extima, maj: Ladislav Hencovský

V- ELLIE Boxrelay, maj: Igor Litvak

V - GRIM  Mir Fiš, maj: MVDr. Miroslav Fišman

V - WONDER  Fender Edda, maj: Ing. Peter Pročka

V - SINDY Fender Edda, maj: Ing. Lenka Ralbovská

 

CVP Senec 6.  6. 2008

Rozhodca: Jozef Šuster

 

Psi zlatí

Tr. mladých: V1, CAJC – OTHELO Kierske Ustronie (GEO Bixer del Euro x COCO CHANEL Kierskie Ustronie), maj: R. Wróbel a A. Váchová * V2 – COOPER GILOVAM Fender Edda (JOSHUA z Ringu x HEIDI Fender Edda), maj: A. Danišová * V3 - ULK za Troma mostami (CAPTAIN Fender Edda  x ASTA Baja Dogs), maj: K. Kósa ml.

Tr. stredná:  V1, CAC, BOB – WIGILL od Stříbrňáku (APOLLO v. Thuringschen Adel x QUIN z Dybohurky), maj: T. Kokna * V2, R. CAC – QUIDO J. A. L. Sandow (ZAGAL de las Arillas x EUGENIE Moravia Box), maj: V. Lévová

 

Sučky zlaté

Tr. stredná:  V1, FLY OF MYSTERY Kett Box (ARROW dell Euroboxer x COCO CHANEL Kett Box), maj: S. Kubišová

Tr. otvorená:  V1, CAC – TILIA Fender Edda (TINO del Colle del Infinito x KLÁRA Signum Laudis), maj: Š. Kišš

 

Sučky pásikavé

Tr. mladých:  V1, CAJC – ZOMBIE od Stříbrňáku (CAOS vom Schwanenschloss x CHERRY BEE od Stříbrňaku), maj: T Kokna

Tr. stredná:  V1, CAC – FAIR PLAY Kett Box (ARROW dell Auroboxer x COCO CHANEL Kett Box),  maj: Kett Box

 

MVP GRAND PRIX SLOVAKIA Nitra 8.  6. 2008

Rozhodca: Petr Řehánek

 

Psi zlatí

Tr. mladých:  V1, CAJC - ULK za Troma mostami (CAPTAIN Fender Edda  x ASTA Baja Dogs), maj: K. Kósa ml.

Tr. otvorená:  V1 - GIORDEN ARBALDO (Lucky-Luciano de Cinco Rosas – Elisse Arbaldo), maj: J. Komžík

 

Sučky zlaté

Tr. mladých:  V1 – DAMA Arga Lúč (DEEN Arga Lúč x JOLA Arga Lúč), maj: G. Aranyossi

Tr. šampiónov:  V1, CAC, CACIB – DAMIANA Moravia Box (BENITO del Colle dell´Infinito x URTICA Moravia Box), maj: A. + A. Žarski

 

 Psi pásikaví

Tr. mladých:  V1, CAJC – ARTUSH Ivabox (PAZO vom Elsavatal x FIONDA z Lutily), maj: M. Kohút

Tr. šampiónov: V1, CAC, CACIB, BOB  – DA VINCI Moravia Box (BENITO del Colle dell´Infinito x URTICA Moravia Box), maj: A. + A. Žarski

 

 Sučky pásikavé

Tr. stredná: VD 1 - YUCCA Karmapa (CARLINO Fender Edda – KAISY Karmapa), maj: V. Tomaščík

Tr. pracovná:  V1, CAC, R. CACIB – DEMONIA Inferno (IMBIR Benignus x TAMI Eskurial), maj: A. Kwoczak

 

 

 >> KLUBOVÁ VÝSTAVA BOXEROV - VÝSLEDKY <<

21. 6. 2008 - Krajné

 

Národná výstava Košice 13.  7. 2008

Rozhodca: Andrzej Szutkiewicz (PL)

 

Psi pásikaví

Tr. mladých:  V1, CAJC – ARTUSH Ivabox (PAZO vom Elsavatal x FIONDA z Lutily), chov. + maj: Ing. M. Kohút

 

Sučky pásikavé

Tr.dorastu:

Tr. mladých:  VN – GENNY Fender Edda (EUS REGAT Fender  Edda x GARSIA Fender Edda), maj: A. Fusek

Tr. stredná:   V1, CAC – WENNAN ZIELBOX Fender Edda (EUS REGAT Fender Edda x JENNAN v. Zielbox), maj: JUDr. R. Dolanská

Tr. otvorená:  V1, CAC – MAUD Val-Bella-Dog (Brodvicai VITÉZ FÉLIX x KESI Valbella), maj: I. Sopková

 

Psi zlatí

Tr. otvorená:   V1, CAC – ADIÁN Gold Box (VICONT Optima Grata x KORIN Karmapa), maj: Z. Mikušiak * V2 – HEROS Mir-Fiš (PAZO vom Elsavatal x KORINA vom Elsavatal), maj: I. fedorová

Tr. pracovná:  V1, CAC, Víťaz Slovenska, BOB – EUS REGAT Fender Edda (GREG v. Zielbox x FIBISA REGAT Fender Edda), maj: Ondrej Fialka + Jozef Šuster

Tr. šampiónov:  V1, CAC – GRIM Mir-Fiš (ZOCKER v. Elisabeth Brunnen x IREEN vom Elsavatal), maj: MVDr. M. Fišman

 

Sučky zlaté

Tr. mladých: V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých – FANTASY Karmapa (QUIJOTE D´Esglai x QUATRO Karmapa), chov + maj: S. Húšťava

Tr. otvorená:  V1, CAC, Víťaz Slovenska – AIDA Goldbox (VICONT Optima Grata x KORIM Karmapa), chov. + maj: M. Chovan

 

16. 8. 2008 CACIB Bratislava

Rozhodca: Mach Lisbeth, CH

 

Psi zlatí

Tr. mladých:  V1, CAJC – OTHO Jisuko (PERICO du Val d´ Europe x FIXE Jisuko), maj: Ing. I. Livák

Tr. stredná:  D – ULK za III. Mostami (CAPTAIN Fender Edda x ASTA Baja Dogs), maj: K. Kósa

Tr. otvorená:  V1 – OLIVER z Ringu (PERICO du Val d´ Europe x KORIDA z Ringu), maj: L. Matulová

Tr. pracovná:  V1, CAC, R.CACIB – HANIBAL Optima Grata (EGO de Joanxihcan x ANTHEA Optima Grata), maj: V. Bartoň

Tr. šampiónov:  V1, CAC, CACIB, BOB – ELVIS vom Königsberg (SHADOWS de Las Arillas x BABE vom Königsberg), maj: W. + A.  Aigner

 

Sučky zlaté

Tr. stredná:  V1, CAC – JOPHELIN ze Země lva (OREGON v. Fausto x GWEN ze Země lva), maj: M. Lukešová

Tr. otvorená:  V1, CAC, CACIB – PRISCA od Stříbrňáku, (APOLLO v. Thüringischein Adel x QUIN z Dybohurky), maj: B. Saláková

  

Psi pásikaví

Tr. mladých:  V1, CAJC – CASTELLO Live Jazz (DAKOTA x JULIA Kierskie Ustronie ), maj: P. Kartarik * VD 2 – ARTUSH Deny Dog (CAOS vom Schwanenschloss x GYPSI  od Stříbrňáku), maj: I. Landovská

Tr. pracovná:  V1, CAC – SHAKESPAERE Nostrum (CLASS de Aikhal x FEMME FATALE Nostrum), maj: J. Teisseyre

 

Sučky pásikavé

Tr. mladých:  V1, CAJC – VENUS de Guezman (FERRARY de Las Arillas x NINA de Guezman), maj: A. Váchová * VD2 – Sikili ULIA (Sikili GARIBALDI x ESTER del Colle del Infinito, maj: K. Žídková + M. Bartolomeo

Tr. stredná:  V1, CAC – EMA Godolfin Barb (GARIBALDI Nostrum x DIANA Godolfin Barb), maj: A. Váchová

Tr. pracovná:  V1, CAC – DEMONIA Inferno (IMBIR Benignus x TAMII Eskurial), maj: A. Kwoczak

Tr. šampiónov:  V1, CAC, R. CACIB -  EX OF SPACE Kett Box (BALU v. hause Romeo x BLAZE OF GLORY Kett Box), maj: A. Váchová

 

17. 8. 2008 CACIB Bratislava

Rozhodca: Chapiro Boris, RUS

 

Psi zlatí

Tr. mladých:  V1, CAJC – OTHO Jisuko (PERICO du Val d´ Europe x FIXE Jisuko), maj: Ing. I. Livák

Tr. stredná:  Diskvalifikovaný pre agresivitu  – ULK za III. Mostami (CAPTAIN Fender Edda x ASTA Baja Dogs), maj: K. Kósa

Tr. pracovná:  V1, CAC, CACIB, BOB – HANIBAL Optima Grata (EGO de Joanxihcan x ANTHEA Optima Grata), maj: V. Bartoň

Tr. šampiónov:  V1, CAC, R. CACIB – ELVIS vom Königsberg (SHADOWS de Las Arillas x BABE vom Königsberg), maj: W. + A. Aigner

 

Sučky zlaté

Tr. stredná:  V1 – JOPHELIN ze Země lva (OREGON v. Fausto x GWEN ze Země lva), maj: M. Lukešová

Tr. otvorená:  V1, CAC, R. CACIB – PRISCA od Stříbrňáku, (APOLLO v. Thüringischein Adel x QUIN z Dybohurky), maj: B. Saláková * V2 – HATTY Bretori (PERRY Czeh Ja-Ka x INETTE od Ivetky), maj: M. Čermáková

  

Psi pásikaví

Tr. mladých:  V1, CAJC – ARTUSH Deny Dog (CAOS vom Schwanenschloss x GYPSI  od Stříbrňáku), maj: I. Landovská *  V2 – CASTELLO Live Jazz (DAKOTA x JULIA Kierskie Ustronie ), maj: P. Kartarik *

Tr. pracovná:  V1, CAC – SHAKESPAERE Nostrum (CLASS de Aikhal x FEMME FATALE Nostrum), maj: J. Teisseyre

 

Sučky pásikavé

Tr. mladých:  V1, CAJC – VENUS de Guezman (FERRARY de Las Arillas x NINA de Guezman), maj: A. Váchová * VD2 – Sikili ULIA (Sikili GARIBALDI x ESTER del Colle del Infinito, maj: K. Žídková + M. Bartolomeo

Tr. stredná:  V1, CAC – EMA Godolfin Barb (GARIBALDI Nostrum x DIANA Godolfin Barb), maj: A. Váchová

Tr. pracovná:  V1, CAC – DEMONIA Inferno (IMBIR Benignus x TAMII Eskurial), maj: A. Kwoczak

Tr. šampiónov:  V1, CAC, CACIB -  EX OF SPACE Kett Box (BALU v. hause Romeo x BLAZE OF GLORY Kett Box), maj: A. Váchová

 

 

 

>> VÝROČNÁ VÝSTAVA BOXEROV - VÝSLEDKY <<

31. 8. 2008 - Vranov nad Topľou

 

 >> STREDOEURÓPSKA VÝSTAVA BOXEROV - VÝSLEDKY <<

5.10. 2008 - Budapesť (H)

 

 

CACIB Nitracanis - 2. 11. 2008

 

Rozhodkyňa: Elena Ruskovaara (FIN)

 

Psi pásikaví

Tr. mladých:  V1, CAJC – CASTELLO Live Jazz (DAKOTA x JULIA Kierske Ustronie), maj: P. Kartarik

Tr. otvorená:  V1, CAC – BORIS Shaunie Mijabár (ATREI Shauie Mijabár x IVICA Imer-Box), maj: M. Vrábel

 

Sučky pásikavé

Tr. stredná:  V1, CAC, R. CACIB – VENUS de Guezman (FERRARY de Las Arillas x NINA de Guezman), maj: A. Váchová

Tr. otvorená:  V1, CAC – CARAMBA Maximus Deus (FERRARY de Las Arillas x VICTORIA des Jardins de Passiflore), maj: Ing. T. Klásek + A. Kopec

 

Psi zlatí

Tr. mladých:  V1, CAJC, BOB, 3. miesto v súťaži o najkrajšieho mladého psa výstavy – OTHO Jisuko (PERICO du Val d´Europe x FIXIE Jisuko), maj: I. Litvák * V2 – OTHELLO Kierske Ustronie (GEO Boxer del Euro x COCO CHANEL Kierske Ustronie) * V3 – FREDIE Ratnovská zátoka (PICASO z Metaboxu x DEBORA Ratnovská zátoka), maj:  Mgr. A. Poláková

Tr. stredná:  V1, CAC, CACIB – LAMBORGHINI Nostrum (NAVAR del Tajo x OH LA LA Nostrum),  maj: R. Wlazlak * V2, R. CAC – ULK za III. Mostami (CAPTAIN Fender Edda x ASTA Baja Dogs), maj: K. Kósa ml.

Tr. otvorená:  V1, CAC – MAYK Jisuko (PERICO du Val d´Europe x DUNJA Jisuko), maj: J. Suchý

Tr. pracovná:  V1, CAC – PADDY od Stříbrňáku (APOLLO v. Thüringischen Adel – QUIN z Dybohurky), maj: M. Luksík

Tr. šampiónov:  V1, CAC, R. CACIB – LUCIAN Jisuko (XIPHEOS v. Mississippi x BIJOU Jisuko), maj: J. Suchý

 

Sučky zlaté

Tr. stredná:  V1, CAC, CACIB – FANTASY Karmapa (QUIJOTE D´Esglai x QUATRO Karmapa), maj: V. Tomaščík * V2, R. CAC – BARACUDA Maximus Deus (VADIM du Val d´Europe x UNITY des Jardins de Passiflore), maj: T. Klásek

Tr. otvorená:  V1, CAC – JOPHELIN ze Země Lva (ORGON v. Fausto x GWEEN ze Země lva), maj: M. Lukešová

Tr. pracovná:  V1, CAC – JACKELIEN Moravia Box (AGO del Colle dell´ Infinito x DAMIANA Moravia Box), maj: MVDr. R. Kvapilová

 

Majstrovstvá Slovenska vo výkone boxerov -  IPO 3

a preteky podľa IPO 1  *

Memoriál B. Šaligu * Nitra - 25.10. 2008

>>> FOTOGALÉRIA <<<

 

 

IPO 1

Rozhodca: A, B, C - Vojtech Hübsch

Figurant:: Ján Brejčák

1. miesto: Jaroslav Bako - Vika Mir-Fiš (82 + 70 +11) = 163 bodov

 

IPO 3

Rozhocovia: A - Ľubomír Jaký, B -Peter Mazúr, C - Peter Mazúr

Figurant: Ján Brejčák

1. meisto, Majster Slovenska IPO 3: Miroslav Oberdorfer (CZ) - Phonix Czech Ja-Ka

(93 + 65 + 77) = 235 bodov