head

   

AKTUALITY

PREZÍDIUM

DOKUMENTY A FORMULÁRE

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

CHOV

CHOVATEĽSKÉ STANICE

PONUKA ŠTENIAT

ZOZNAM ČLENOV

FOTOGALERIA

LINKY

Slovenský boxer klub

Propagujte aj svoju stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezídium a Dozorná rada

Slovenského boxer klubu

 

Prezídium klubu:
Prezident  
  Ľubomír Perniš  
  Lesná 335/9, 972 17 Kanianka lpernis61@gmail.com
     
Viceprezident  
  Pavol Bíró  
  Čsl. armády 111/5, 925 72 Selice zoo@selice.sk
     
Sekretár  
  Dominika Hradská  
  Kuklov 103, 908 78 Kuklov dshradska@gmail.com 
     
Pokladník  
  Agneša Laczková abiroova@gmail.com 
     
     
Členovia prezídia  
  Mgr. Lenka Mlynková    
  Ružová 27, 908 51 Holíč hlavnyporadcachovu.sbk@gmail.com
     
  Peter Kusý  
  Piešťanská  67, 922 31 Sokolovce jamesbox.sk@gmail.com
     
  Květa Žídková  
  Budovateľská 1707/56,  kveta.zidkova@gmail.com
093 01 Vranov nad Topľou
   

 

 

Dozorná rada:
   
Predseda  
Peter Miklovič  
Seredská 689/23, 920 01 Hlohovec petermiklovi@gmail.com
   
Členovia  
Bc. Patrik Straka pato.straka@gmail.com
Hlohovská 776/24, 919 25 Šúrovce   
   
Kristína Vaňochová kika.loppez@gmail.com

 

Horný diel 130, 930 40 Štvrtok na Ostrove  

 

                                  

 

 

Poverení funkcionári Slovenského boxer klubu

 

Hlavný poradca chovu:    Mgr Lenka Mlynková

                                    Ružová 27, 908 51 Holíč

                                                hlavnyporadcachovu.sbk@gmail.com 

 

 

Čestní členovia Slovenského boxer klubu

 

 

Čestný prezident:   Imrich Sopko

                                   

Čestní členovia SBK:

 

Anton Fabian

 

RNDr. Vladimír Ďurišin

 

Ing. Marián Paulenka

 

Jozef Šuster

 

Poštový kontakt:

 

SLOVENSKÝ BOXER KLUB

Lesná 335/9

972 17 Kanianka

Slovensko

e-mail: info@boxerklub.sk

 

ČÍSLO ÚČTU : SK52 7500 0000 0040 3008 1196

 

IČO: 42143021

 

Fotografie slovenských odchovov, alebo jedincov, ktorí výrazne ovplyvnili chov boxerov na Slovensku, spolu s faktorgrafickým komentárom, prípadne scany preukazov pôvodu do

Kroniky chovu boxerov na Slovensku zasielajte na adresu:

kronikarka.sbk@gmail.com 

Spracovaním kroniky je poverená Mgr. Lenka Mlynková

 

 

 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768